Hälsa

Ingefärsextrakt verksamt mot äggstockscancer

Iranska forskare har upptäckt att ingefärsextrakt kan ha en verksam effekt mot äggstockscancer inom loppet av endast tre dagar. I slutet av den tredje dagen av behandling hade tillväxten av cancerceller halverats.

Birthe Storaker, TV Helse Norge – Foto: Anna Pavelsen

Forskarna testade olika nivåer av ingefärsextrakt på cellerna och högsta dos hade starkast effekt. Forskarna tror att någonting i ingefärsextrakt aktiverar genen p53 som stoppar okontrollerad celldelning och istället stimulerar kontrollerad celldöd (apoptos), därmed motverkas cancern.
Uttrycket hos genen p53 var sju gånger högre i behandlade än i icke behandlade celler. Detta kan enligt forskarna vara ett viktigt genombrott eftersom äggstockscancer normalt är svårt att behandla.

Ingefärsextrakt kan ha effekt mot flera cancerformer
Tidigare forskning har funnit att ingefära kan vara verksamt mot bröstcancer, livmodershalscancer, prostatacancer, lungcancer och tjocktarmscancer och sammantaget underbygger det uppfattningen att ingefära bör ytterligare utvärderas inom cancervården.

Det är emellertid inte möjligt att ta patent på ingefära, så man kan inte förvänta sig att det kommer stöd till denna forskning från läkemedelsindustrin.

 

Text: Birthe Storaker | Översättning av artikeln ”Ingefær mot kreft” utförd av TV Helse Sverige

 

Källa:
Pashaei-Asl R, Pashai-Asl F, Gharabaghi PM mfl. ”The inhibitory effect of ginger extract on ovarian cancer cell line; application of systems biology”. Advanced Pharmaceutical Bulletin 2017; 7: 241–9.

 


Liknande artiklar:

Eftersom du läser det här…

Nya Dagbladet är Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning. Vi ägs inte av några mediekoncerner eller utländska riskkapitalbolag. Vi styrs inte av industriintressen eller någon politisk korrekthet.

Men att driva fri oberoende media kostar. Med ditt stöd kan vi fortsätta att växa och bli en verkligt utmanande kraft till de gamla mediehusen.

Stöd oss via Swish på 072 722 01 72, PayPal eller via andra alternativ på denna länk.

Tack för ditt stöd!