Hälsa

FN-kritik mot svensk drogpolitik

FN kritiserar Sverige för en trubbig narkotikapolitik som inte hjälper utsatta med exempelvis sprutbyte

Svensk narkotikapolitik får hård kritik av FN-kontoret for mänsk­liga rättigheter. Sprutbyten och andra vårdinsatser för droganvändare är begränsade, vilket är oförenligt med mänskliga rättigheter.

– Vi brukar betrakta Sverige som ett föregångsland med väldigt progressiv politik. Därför blev jag förvånad över att se hur landet ligger efter i narkotikafrågan, säger biträdande högkommissionär för mänskliga rättigheter, Flavia Pansieri, till Sveriges Television.
I rapporten som hennes kontor nyligen presenterat inför FN:s råd för mänskliga rättigheter betonas att människor som använder droger har lika stor rätt till vård som alla andra. Och att insatser som begränsar skador av missbruk, bland annat sprututbyte, ska betraktas som grundläggande mänskliga rättigheter.

På FN-kontoret för mänskliga rättigheter tar de ställning för skadebegränsande åtgärder, en pragmatisk hållning till narkotikaan­vändning med vetenskapligt stöd. Men i Sverige råder nolltolerans mot narkotika, vilket har stöd bland svenska riksdagspartier. All användning av illegala droger ska vara straffbar och politiken går ut på att utplåna narkotika från samhället.

– Det är, varje lands skyldighet att ge individer så bra vård som möjligt, säger Flavia Pansieri, med anledning av FN:s kritik.

 

Artikeln har tidigare publicerats i Miljömagasinet

 


Liknande artiklar:

Eftersom du läser det här…

Nya Dagbladet är Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning. Vi ägs inte av några mediekoncerner eller utländska riskkapitalbolag. Vi styrs inte av industriintressen eller någon politisk korrekthet.

Men att driva fri oberoende media kostar. Med ditt stöd kan vi fortsätta att växa och bli en verkligt utmanande kraft till de gamla mediehusen.

Stöd oss via Swish på 072 722 01 72, PayPal eller via andra alternativ på denna länk.

Tack för ditt stöd!