Pandemiöverdrifterna

Fler unga behöver vård dygnet runt för ätstörningar

publicerad 8 juli 2021
dygnetruntvård

Den psykiska ohälsan ökar bland barn och unga. Behovet av dygnetruntvårdplatser ökar på flera håll i Sverige. Som mest ser man en ökning av ätstörningsproblematik. – Vi behöver hitta bättre sätt att förebygga psykisk ohälsa hos barn.

Ansvariga vid barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, menar att behovet av heldygnsvårdplatser har ökat för unga med psykisk ohälsa. Detta enligt en enkät gjord av skattefinansierande SR Ekot.

Många barn och ungdomar med allvarliga psykiska besvär som exempelvis ätstörningar, depressioner och självmordsförsök kan behöva dygnetruntvård på slutenvårdsavdelningar. Nu uppger över hälften av landets regioner att heldygnsvårdplatser ökat de senaste åren.
Enligt Sveriges Kommuner och Regioner har antalet besök till BUP ökat med 11 procent mellan 2017 och 2020.

Det är oroväckande att så många barn och unga upplever psykisk ohälsa, samtidigt är det positivt att de i behov av stöd i allt högre utsträckning också söker vård. Kapaciteten inom BUP ökar, men behoven av vård ökar ännu snabbare. Vi behöver hitta bättre sätt att…


 


Liknande artiklar: