D-vitamin förbättrar immunsvaret mot TBC

publicerad 22 april 2023
- av Sofie Persson
Sjukdomen orsakas vanligen av bakterien Mycobacterium tuberculosis.

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


14 150 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


I en ny studie vid Köpenhamns universitet har forskare hittat indikationer på att D-vitamin kan hjälpa kroppens immunförsvar vid tuberkulos (TBC).

Det kan vara en bra idé att ge D-vitamin till personer som är mycket exponerade för infektion med tuberkulos, säger forskaren Martin Kongsbak-Wismann.

TBC är en infektionssjukdom som framför allt drabbar lungorna, men som också kan drabba andra delar av kroppen. Årligen insjuknar omkring 10 miljoner människor i sjukdomen och dödar cirka 1,5 miljoner. I Sverige försvann TBC nästintill helt under slutet av 1900-talet, men har delvis kommit tillbaka i samband med den ökade invandringen, där de flesta som insjuknar i Sverige kommer från länder där TBC fortfarande är vanligt förekommande.

Nu har forskare kunnat visa att D-vitamin kan spela en stor roll i bekämpandet av bakterien som orsakar sjukdomen. Studien, som publicerats i Frontiers in Immunology, gjordes möjlig av en patient som föddes med en ovanlig mutation som gör att hon inte kan ta upp D-vitamin.

Vi har jämfört celler från den kvinnliga patienten med celler från patienter som kan ta upp vitamin D, och detta visade en skillnad mellan de två, förklarar professorn Martin Kongsbak-Wismann vid LEO Foundation Skin Immunology Research Center vid Köpenhamns universitet.

Skillnaden var att det var lättare för de patienter som kunde ta upp D-vitamin att bekämpa TBC än för kvinnan som inte kunde absorbera vitaminet.

Det är lättare för immuncellerna hos patienter som kan absorbera D-vitamin att bekämpa tuberkulos. Hos den kvinnliga patienten gör vitamin D ingenting, hennes kropp reagerar helt enkelt inte på det, säger Kongsbak-Wismann.

TBC kan behandlas med antibiotika och det finns även vaccin i förebyggande syfte. Tidigare behandlade man dock ofta sjukdomen med att patienterna fick vara ute i friska luften, och då särskilt i solen, vilket gör att forskare antagit att D-vitamin kan spela en betydande roll. Exempelvis har man också tidigare kommit fram till att utslag som orsakas av hudtuberkulos (Lupus vulgaris) kunde botas med ultravioletta strålar, något som danske Niels Ryberg Finsen mottog Nobelpris för 1903. Idag används dock inte ljusbehandlingar längre, utan medicin.

Studien är dock den första som visar att D-vitamin faktiskt kan förbättra immunförsvarets specifika förmåga att bekämpa TBC. Kongsbak-Wismann hoppas att fynden ska generera mer uppmärksamhet kring det faktum att D-vitamin kan hjälpa vid behandling av TBC.

Det kan vara en bra idé att ge D-vitamin till personer som är mycket exponerade för infektion med tuberkulos, till exempel befolkningen i specifika afrikanska länder. Även om vi fortfarande inte vet hur olika nivåer av D-vitamin påverkar infektionsrisken och sjukdomens svårighetsgrad, skulle det åtminstone inte orsaka några negativa biverkningar, menar professorn.

Han påpekar dock att även om man tar tillskott av vitamin D kan man drabbas av sjukdomen, men att man kan se det så att vitaminet hjälper kroppens immunförsvar.

Det är ingen mirakelmedicin, men det kan hjälpa, menar han.

TBC orsakas vanligen av tuberkelbakterien Mycobacterium tuberculosis och enligt WHO är en fjärdedel av världens befolkning bärare av tuberkulossmitta. Symptom kan vara bland annat hosta med blodigt slem, feber, nattlig svettning och viktförlust.

Även om åtskilliga är bärare av sjukdomen, är det ofta inte en aktiv smitta. Omkring 90 procent av smittofallen får en asymptomatisk latent infektion. När den inte är aktiv smittar den inte, men vid aktiva fall kan den spridas lätt i luften via exempelvis hostningar. Sjukdomen kan också spridas mellan djur och människa. Vid aktiva fall, det vill säga omkring 10 procent av fallen, är sjukdomen 50 procent dödlig om den inte behandlas.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!