Barn använder allt mer antibiotika

publicerad 25 februari 2017

Den samlade försäljningen av antibiotika under 2016 minskade. Men försäljningen av antibiotika till barn och unga ökade.

Det är Folkhälsomyndigheten som tagit fram statistiken på antibiotikaförsäljningen under fjolåret. Under 2016 minskade den totala receptbelagda antibiotikaförsäljningen med 1,6 procent jämfört med året innan. Men för personer mellan 0-19 år ökade försäljningen med flera procent.

Ingen ska behöva få antibiotika i onödan. Ju mer antibiotika som används, desto mer antibiotikaresistens utvecklas. Det är därför angeläget att arbetet för fortsatt minskad onödig användning fortsätter och att antibiotika bara används när det gör nytta, säger Folkhälsomyndighetens enhetschef Malin Gripe i ett pressmeddelande..

En av orsakerna till att antibiotika försäljningen för barn och ungdomar ökade kan vara att luftvägsinfektioner ökade i barngrupperna under 2016, mot vilket antibiotika ofta används.

Det län där mest antibiotika skrivs ut per capita är Stockholm, medan Västerbotten är det län där minst antibiotika skrivs ut.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!