Att få narkolepsi av vaccin jämförs med att förlora en halv tumme

publicerad 3 april 2017
- av Alexander Almqvist
Pandemrix var det vaccin som användes mot svininfluensan

Den som drabbades av narkolepsi efter att ha vaccinerat sig mot svininfluensan har det inte värre än den som förlorat halva eller hela tummen. Den bedömningen gör branschorganisationen Svensk Försäkring, försäkringsbolagen och en läkare.

I samband med svininfluensan för snart åtta år sedan uppmanade den svenska staten sina medborgare att vaccinera sig för att vara skyddade. I Sverige och flera andra länder användes det av GlaxoSmithKline tillverkade Pandemrix-vaccinet. Sammanlagt sex miljoner svenskar vaccinerades med Pandemrix.

Redan 2010 kom rapporter om att Pandemrix kunde kopplas samman med narkolepsi. I flera länder har studier visat att antalet fall av narkolepsi ökat efter massvaccineringarna mot svininfluensan. I förra månaden kom en norsk studie som visade att norrmän som vaccinerats med Pandemrix löpte fem gånger så stor risk för att drabbas av narkolepsi som en biverkning av det kontroversiella vaccinet.

I Sverige har 374 personer drabbats av narkolepsi som en följd av vaccinationen med Pandemrix. Men trots att vaccinet var den bakomliggande faktorn till narkolepsin har inte en endaste krona betalats ut i den invaliditetsersättning som de har rätt till, avslöjar SVT Nyheter.

Och nu väljer branschorganisationen Svensk Försäkring, som ska bestämma ersättningen till personer som skadats av läkemedel, att jämföra de narkolepsidrabbade med någon som förlorat halva eller hela tummen.

– Vi är oerhört besvikna och förbannade. Det här är en invaliditetsgrad som inte står i proportion till hur allvarlig den här sjukdomen är. Narkolepsi påverkar hela ens livssituation, varje timme, både dag och natt under resten av ens liv. Den är en hjärnskada som påverkar förutsättningarna för att klara av skola, arbete och socialt liv, säger Marie Olsson, vice ordförande på Narkolepsiföreningen, till SVT Nyheter och tillägger att ersättningen som de drabbade får är alldeles för låg.

Den bedömning som Svensk Försäkring gjort av narkolepsi i samarbete med försäkringsbolagen och en läkare från Svenska Läkaresällskapet är att narkolepsi ska klassas mellan 5-25 på en hundragradig skala, där 0 motsvarar totalt oskadad och 100 motsvarar att ”i stort sett alla kroppsfunktioner har upphört”. Detta betyder att ersättningen kommer uppgå till endast mellan 70 000 och 300 000.

Svensk Försäkring menar också att narkolepsidrabbade uppfattar att ”de har en svårare problembild än vad de har i realiteten”, men stänger samtidigt inte dörren för att ersättning till de drabbade kan komma att höjas i framtiden.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!