“Vad hände med demokrati och mänskliga rättigheter under pandemin?”

Med facit i hand kan det konstateras att resultatet av coronapolitiken varit förödande. Partiet MoD utkräver ansvar för det totala haveri som ingen ännu ställts till svars för. Det skriver partiledaren Andreas Sidkvist.

publicerad 30 augusti 2022
Andreas Sidkvist, partiledare för partiet MoD. I bakgrunden frihetsprotesterna i Kanadas huvudstad Ottawa i början av året.
Detta är en opinionstext. Artikelförfattaren svarar för de åsikter som uttrycks i artikeln.

Den 21 december 2021 bildades Partiet MoD i Bagarmossen utanför Stockholm i frustration över politiker som inte stod upp för mänskliga rättigheter och demokrati under den så kallade pandemin Detta i en tid då de som kallades “ovaccinerade” hängdes ut som farliga smittbärare och vår statsminister uppmanade allmänheten att ta en “krampaus” från alla som inte “vaccinerat” sig mot covid-19.

MoD bestod redan från start av människor från höger till vänster, från söder till norr, som enades om att stå upp för mänskliga rättigheter och demokrati tillsammans. I början handlade det främst om att protestera mot de diskriminerande “covidbevisen”, den osäkra och ineffektiva massvaccineringen med mRNA-sprutor, som gett rekordmånga biverkningar, samt om att stärka yttrandefriheten och stoppa censuren av kritiska röster gällande hanteringen av pandemin.

Vi kräver nu även att de uppskattningsvis över 100 000 svenskar som drabbats av allvarliga biverkningar, av det som sålts in som säkra och effektiva vaccin ska få hjälp och stöd.

Vi kräver vidare att grundlagen, som har skyddat oss från strängare restriktioner under pandemin ska stärkas, inte ändras för att ge regeringen mer makt, vilket nu utreds. Slutligen ska de som är ansvariga för denna ofattbara tragedi och skandal med miljontals svenskar som pressats att ta mRNA-injektionerna ställas till svars. De politiker som medvetet har splittrat människor för att driva igenom ovetenskapliga och omänskliga restriktioner om att bära munskydd, isolera oss socialt och uppmanat människor att inte krama de som kallats ovaccinerade är inga ledare. Ledare enar folk och värnar folkets bästa och låter sig inte styras av globala läkemedelsbolag eller korrupta och folkmordsanklagade ledare i överstatliga organisationer som WHO till exempel.

Alla dessa frågor är sådant som enar oss som gått med i MoD. Vi är även överens om att vi tror på mer nationellt och lokalt självstyre, i stället för att ge bort våra resurser och makt till överstatliga, odemokratiska organisationer som EU, WHO och Nato. Dessa går inte att lita på gällande mänskliga rättigheter och demokrati. Vi står även enade i flera andra frågor som vi lyfter i vårt valmanifest. Arbetet med att ta fram ett mer omfattande partiprogram pågår och det bygger på de motioner som någon av våra tusentals medlemmar inkommer med.

Inom MoD är vi övertygade om att utan fria medier och en öppen debatt är risken mycket stor att avgörande beslut om vårt lands och vår kroppsliga suveränitet kan köras över av en tillfällig opinion, som drivits på av starka krafter, med hjälp av rädsla och hot. Med tanke på att de styrande på bara några månader, med hjälp av massiv propaganda genom media, dagliga presskonferenser och vilseledande uppräkning av döda helt utan sammanhang, lyckades pressa miljontals vuxna och barn att ta de ej färdigtestade injektionerna mot covid-19 med falska löften om att de skulle vara säkra och effektiva vaccin, kan vi inte lita på att folk ens i en hyfsat upplyst demokrati kommer att värna mänskliga rättigheter i ett sådant läge.

Många människor som befann sig under den masshypnos som skapades under pandemin var helt med på och bidrog aktivt till att utesluta den del av befolkningen, som helt utan grund utpekades som en samhällsfara därför att de av olika skäl valt att avstå de villkorligt godkända injektionerna som felaktigt påstods skydda mot covid-19 och som tidigt visade sig ge exceptionellt många biverkningar. De flesta människor protesterade inte när vaccinpassen infördes utan deltog tvärtom i evenemang trots att en stor del av befolkningen nekades inträde på helt ovetenskapliga grunder.

Ett avgörande lågvattenmärke för de styrande var när Sveriges statsminister Magdalena Andersson på en presskonferens före jul 2021 meddelade att det var dags att “ta en krampaus från människor som du inte är absolut säker på att de har vaccinerat sig”.

På samma sätt som under pandemin kan opinionen fås att svänga snabbt, om än tillfälligt, med massiv propaganda gällande avgörande frågor som svenskt medlemskap i Nato eller som när Sverige med en knapp majoritet 1994 röstade för att gå med i EU efter massiv opinionsbildning för ett medlemskap. För att motverka kapitalstarka intressens påverkanskampanjer behöver vi bildade människor och oberoende medier. Sakliga och nyanserade reportage från de etablerade medierna, vare sig de är privatägda eller har en public service funktion, blir alltmer sällsynta och under “pandemin” havererade det som skulle vara en tredje statsmakt helt när de istället för att ställa kritiska frågor till regeringen agerade som maktens megafoner.

För att motverka kapitalstarka intressens påverkanskampanjer behöver vi bildade människor och oberoende medier.

MoD samarbetar gärna med de partier som står upp för mänskliga rättigheter och demokrati och som är beredda att tillmötesgå våra grundläggande krav som handlar om mänskliga rättigheter, demokrati, medicinsk valfrihet, yttrandefrihet och alliansfrihet. MoD:s övriga politik och valmanifest tas fram av våra medlemmar, som ger förslag på och röstar fram de motioner vi ska lyfta. Som medlem i MoD har du stor möjlighet att påverka vår politik framöver. Just nu samlar vi engagerade medborgare från hela Sverige samt avhoppade politiker och före detta medlemmar från samtliga riksdagspartier. Dessa modiga avhoppare är hellre med i MoD än i sina gamla partier, då dessa svikit grovt när det gäller att värna vår demokrati och vår rätt att bestämma över vårt lands och våra kroppars suveränitet.

För den som har tröttnat på de etablerade partierna och deras tomma löften och fagra ord finns nu ett nytt tvärpolitiskt parti som har som ambition att ena människor över åsiktskorridorer och landsändar. Med en vision om att bygga ett nytt folkhem tillsammans med fokus på folkhälsa, fred och frihet. Där vi har nationellt och lokalt självbestämmande över avgörande frågor i vårt land och i våra liv. Varmt välkommen att vara med du som vågar.

 

Andreas Sidkvist, ordförande Partiet MoD

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!