Debatt

”Sveriges Radio sprider falska nyheter”

Public service-journalistiken tycks fullkomligt sakna ryggrad, och visar på ett presentationssätt som inte bara är ovetenskapligt utan till och med antivetenskapligt. Ett färskt exempel är Sveriges Radios märkliga blandning av extrema tips och evidensbaserade fakta om hur vi kan skydda oss mot coronavirus, skriver representanter för Veidos hälsocenter på NyD Debatt.

publicerad 14 maj 2020

På Sveriges Radios nyheter den 15 april 2020 rapporterades om den desinformation som sprids på bland annat sociala medier om hur vi kan skydda oss mot coronavirus. Man ger i inslaget exempel på extrema tips och inlägg och blandar dessa med sådant som det finns vetenskapliga och evidensbaserade fakta om – fakta som inte framförs i SR:s rapportering. Varför gör man så? Varför blandas allt i samma gryta istället för att enligt god journalistisk sed klargöra vilka förhållanden som råder?

Detta leder till att även gångbara, evidensbaserade metoder förlöjligas och i lyssnarnas undermedvetna sammankopplas med rena idiotier och därmed tas för fake news. Den evidens och fakta som finns kommer med detta förfaringssätt aldrig att nå lyssnaren eftersom alltsammans presenteras under rubriken fake news, och när SR själva inte kommenterar de fakta som faktiskt finns, utan istället förlöjligar alltsammans, bidrar de själva till den fake news de rapporterar om. Man försvårar på detta sätt kritiskt analytiskt tänkande genom att ta fakta ur sina sammanhang och utelämnar fakta genom att vinkla ensidigt och vägra ge utrymme för saklig debatt – för att istället inplantera misstro och förlöjliga.

Man motsäger sig själv – på SR:s hemsida går att läsa:
Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Sveriges Radio är oberoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen.

Saknar public service-journalistiken fullkomligt ryggrad? Hur kommer det sig annars att man under en rubrik som ”Fake News” skapat ett tema om fake news och där urskillningslöst presenterade en rad påståenden som falska. Påståenden som cirkulerar på Facebook och Youtube lades fram och exempel på dessa var bland annat:

  • att man skall dricka klorin som är bra mot corona
  • man presenterade en ljuduppspelning där man kunde höra en röst som ger rådet att tugga på silver som är bra mot corona
  • man skall smörja sig med oreganoolja som är bra mot corona
  • att 5G stryper immunförsvaret och bör stängas
  • att Brasiliens president Jair Bolsonaro facebookat om att en befintlig malariamedicin med klorokinin hjälper mot covid-19 och att hans inlägg därmed censurerades

 

Allt detta presenterades av SR som fejkade nyheter som vilseleder folket. För att förstärka och ge tyngd åt detta påstående intervjuades facebookansvarige Nick Clegg som meddelade att Facebook arbetar hårt för att rensa bort alla dessa falska nyheter. Clegg menar att det finns uppenbara felaktigheter som är lätta att upptäcka som exempelvis intag av klorin, men att det även finns sådana som är svårare att dra gränser för.

SR:s presentationssätt är inte bara ovetenskapligt utan till och med antivetenskapligt, eftersom en rapportering av sådant slag – mycket lik även annan rapportering från public service – blandar information av olika tyngd och relevans och omöjliggör för lyssnaren/läsaren att sätta in dessa påståenden i sina rätta sammanhang.

Att dricka klorin är för de flesta ett uppenbart exempel då klorin innehåller en lösning av natriumhypoklorit och är direkt dödande för vattenlevande organismer. Fungerar alltså utmärkt att städa och desinficera med, för utvärtes bruk. Att Brasiliens president sedan menat att malariamedicinen innehållande klorokinfosfat kan ha verkan mot coronaviruset är en annan sak. Klorokinfosfat har sedan mars 1973 varit godkänt av svenska Läkemedelsverket och i augusti 2005 rapporterades av Dr Fauci i The Virology Journal att ”klorokin är en potent hämmare av SARS coronavirus och dess spridning”.

Borde det inte vara professionella journalisters uppgift, för vi får väl anta att Sveriges Radio har både professionella och kompetenta journalister, att reda ut dessa begrepp och skilja på vad som är fakta och vad som är ryktesspridning via feltolkningar av fakta? Alla har vi väl en uppfattning om hur viskleken fungerar och att det är sällan, för att inte säga aldrig, som det ursprungliga budskapet är detsamma som det som når den sista i denna underhållande lek. Sveriges Radios journalister skall dock inte sysselsätta sig med visklek.

Låt oss ta några exempel på hur en vetenskaplig rapportering borde ha gått till i samband med denna SR:s antivetenskapliga rapportering om ”fake news”.

Silver: Vetenskapligt vet vi att silverjonen har antimikrobiella egenskaper och att silver i jonform är starkt antibakteriellt, virusdödande samt hämmar svamp och encelliga parasiter och under lång tid har använts just i detta syfte. Inom sjukvården används silverplåster vid exempelvis brännskador för snabbare läkning utan komplikationer av annars ofta förekommande infektioner. Det skrivs i en artikel från SVT nyheter den 7 juni 2009 att silverplåstren leder till färre infektioner, mindre antibiotika och kortare vårdtid och att regelbunden användning av bakteriedödande silverförband har lett till stora förbättringar i vården av brännskadade barn.

”Det har länge funnits silverbaserade vattenreningsprodukter på marknaden. De flesta bygger på silvernitrat som man häller i färskvattentanken på fritidsbåtar. Större fartyg har ofta en silverjonbaserad vattendesinfektionsutrustning som renar allt vatten på fartyget. Till och med NASA har försett sina rymdfärjor med silverjonreningssystem. Dessa hjälper astronauterna återcirkulera allt vatten (och urin!) ombord på rymdfärjan. Silver i vattenreningssammanhang är alltså väl etablerat och säkert.” skriver man på Ion-silver.com.

Besättningar på större fartyg dricker alltså vatten som renats och desinficerats med silverjoner likaväl som NASA:s astronauter ombord på rymdfärjorna. Har månne någon talat om för NASA och fartygsnäringen att silver är fake? Varför klargör inte SR:s journalister att det är skillnad på silver i fast form och silver i finfördelad jonform i exempelvis vätska, så kallat kolloidalt silver – och att därför tugga på en bit silver inte är att jämföra med att inta den kolloidala formen?

Vår egen stadsepidemiolog Anders Tegnell har även han uttalat att det länge varit känt att kolloidalt silver är virusdödande: ”Att det fungerar på de flesta virus är ju känt” medger Tegnell redan 2004 i en telefonintervju gällande ebola-viruset.

Silverjonen passerar mag-tarmkanalen genom den så kallade osmotiska potentialen, alltså inte självaktivt, och skulle därför kunna ordineras oralt vid virus- och bakterieinfektioner. I samma intervju nämns även att FDA (Food and Drug Administration, USA:s motsvarighet till Läkemedelsverket och Livsmedelsverket) har genomfört en verifierad och publicerad studie gällande just kolloidalt silver och dess virusdödande effekter i det då förekommande fallet med ebola.

Det är mot denna bakgrund en högst befogad fråga varför man i SR:s reportage istället för att klargöra dess effekter förlöjligar silver som en åtgärd mot virus.

Låt oss gå vidare med 5G: Hur kommer det sig att Sveriges Radios journalister börjar med påståenden som för vem som helst är uppenbart idiotiska, som att smörja sig med oreganoolja eller dricka klorin för att skydda sig mot corona, för att sedan komma med dåligt underbyggd information om exempelvis 5G vilket gör att lyssnaren återigen i sitt undermedvetna bakar ihop all sagd information som falsk?

361 läkare, forskare och vetenskapsmän från 44 länder har i en gemensam appell skrivit på för att utbyggnaden av 5G stoppas på grund av ”potentiellt allvarliga hälsorisker” tills det går att från oberoende håll bevisa att den massiva ökning av mikrovågsstrålning som 5G-utbyggnaden kräver inte inverkar på människors fysiska
och psykiska hälsa.

Läkaren och forskaren Lennart Hardell är en av många som presenterar flera vetenskapligt publicerade forskningsrapporter som påvisar negativa hälsoeffekter av mikrovågsstrålning. Redan på 1970-talet kom ryska forskare fram till att ”En rad skadliga effekter påvisades med påverkan av hormonsystemet, olika inre organ, nervsystemet inklusive nerver i huden, hormoner och försämrat immunförsvar”.

Varför framkommer inte sådan information i SR:s rapportering och nyhetsinslag? Att mikrovågsstrålningen påverkar bland annat celler, DNA, blod-hjärnbarriären och den kognitiva förmågan är alltså sedan länge vida känt genom vetenskaplig forskning – men om detta får vi inget höra från vår med skattemedel betalda Public Service-radio. Varför?

Varför kan man inte på bästa sändningstid ordna en debatt med forskare, läkare och andra i sakfrågan insatta personer för att framlägga alla fakta vi har om ämnet? Varför använder Sveriges Radio istället ett så ovetenskapligt presentationssätt? Varför förlöjligar man ett påstående om att 5G ”stryper” immunförsvaret när detta i själva verket ligger mycket nära sanningen? Detta kan onekligen uppfattas som att det är SR själva som står för fake news.

Det kan väl inte vara så svårt att förstå att när mikrovågsstrålningen påverkar vår hälsa negativt med bland annat ökad trötthet, koncentrationssvårigheter och degenerering av cellernas förmåga att reparera sig som följd – att motståndskraften i organismen sänks, vilket i sin tur innebär ett sämre immunförsvar och att mottagligheten för virus och bakterier då ökar, vilket leder till att lättare insjukna i låt säga en influensa?

Att man lättare drabbas av sjukdom med ett sänkt immunförsvar är självklart och vetenskapligt belagt. Det är av den anledningen som riskgrupper uppmanas att i större utsträckning vara försiktigare i sjukdomstider. Så, om förhöjd mikrovågsstrålning från låt säga 5G, eller 4G eller WiFi eller annan källa bidrar till ett sänkt immunförsvar så ökar väl risken att insjukna? Blanda inte samman det i någon fake news-kategori!

En starkare motståndskraft gör att immunförsvaret lättare kan bekämpa inkräktare som virus och bakterier, vilket i sin tur innebär att vi inte blir lika sjuka. Varför inte rapportera om vad vi kan göra för att stärka vår motståndskraft mot inkräktare i form av patogener som virus, bakterier och parasiter?

Hur ska vi hantera all den information vi får del av om vi inte kan ställa den i relation till någonting? Är det inte journalistikens och därmed även SR:s uppgift att framlägga relevant information och klargöra inbördes förhållanden mellan påståenden så att lyssnaren kan uppfatta informationens relevans i sitt givna sammanhang. Vilka påståenden som helst, även fakta, blir värdelösa om de inte sätts in i sina rätta sammanhang. Risken är överhängande att man med en sådan sammanblandning av lösryckta påståenden vilselder lyssnaren och att denne nästa gång den får höra talas om något liknande redan i sitt undermedvetna förkastar eller godtar det sagda, utan tillräcklig grund.

”Eld är bra” – aha! Säger den tankelate/godtrogne och tänder en kall dag en brasa på vardagsrumsgolvet med följden att huset brinner ned.
”Eld är inte bra” – aha! Säger den tankelate och godtrogne och fryser ihjäl en kall vinterdag.

Det handlar alltså inte om påståendet i sig utan om hur det används, av vem, i vilket syfte, i vilket sammanhang och när. I exemplet ovan måste alltså elden ställas i relation till vad den ska användas till, när och hur. Båda påståendena ”eld är bra” eller ”eld är inte bra” skulle annars kunna klassas som fake news.

SR bidrar enligt tidigare nämnt exempel till att dramatisera påståenden, ta dem ur sina sammanhang och att därmed i det undermedvetna implantera förutfattade meningar och åsikter hos lyssnaren. Kan detta kallas saklighet och opartiskhet på vilka journalistiken ska vila? Eller är det rent av så att det är detta SR vill – att vilseleda och förlöjliga?

 

Vilseledande presentation av statistik

Ett annat exempel är den rapportering som skedde i SR P4 den 27 april 2020 där vi fick höra att ”2505 personer dog under vecka 15” enligt SCB. Näst högsta dödstal har statistiskt sett vecka 1 år 2000 med 2364 personer avlidna. Vad ska vi göra med informationen om den inte ställs i proportion till någonting? Hur många under denna vecka 15 avled AV covid-19, hur många av dessa avled MED coronaviruset i kroppen? Hur många av dessa avled av helt ANDRA orsaker? Inget av detta får vi höra om via SR.

Det totala dödstalet i Covid-19 är vid samma tidpunkt, den 27 april 2020, 2274 personer (alltså har det totalt sett dött 231 personer färre under hela pandemikrisen än just under vecka 15). En dramatisk rapportering om hur hela 2505 personer avled vecka 15 ställs alltså inte i proportion till den pågående pandemin av coronavirus.

Rapportering om antal smittade och döda i samband med coronapandemin haglar över oss varje dag, flera gånger om dagen, men om siffran 2505 avlidna under just vecka 15 rapporteras utan att insättas i något som helst relevant sammanhang – vad är det då som fastnar i det undermedvetna hos lyssnaren? Att det under vecka 15 i år dog 2505 personer till följd av viruset? Vi får aldrig annars veckostatistik på antal döda. Men just nu under en pågående pandemi passar SR på att slänga in siffrorna om hur många som avlidit under en viss vecka.

Vill man avsiktligt framkalla en chockerande och skrämmande effekt genom att presentera sifferstatistiken på detta lömska vis? Siffrorna stämmer givetvis, men det är inte det som är poängen. Vi talar om hur medier trots sina egna etiska regler och påtalanden om att grunden för egen journalistik är ”trovärdighet” och ”opartiskhet”, och trots sina varningar om fake news på sociala medier och i – åtminstone enligt SR – mindre trovärdiga mediekanaler, själva inte framlägger fakta i sina rätta sammanhang. Hur är det meningen att vi lyssnare skall ta emot den siffra som ges? Hur skall vi värdera den? Hur sann blir rapporteringen om inte fakta sätts i sina rätta sammanhang?

Medvetet plockar man dessa korrekta statistiska siffror och presenterar dem i ett sammanhang som vi redan känner igen – nämligen coronapandemin UTAN att nämna vare sig dödsorsakerna under denna vecka 15 eller vilka av dessa avlidna som skall läggas till statistiken över antal döda i Covid-19. Kopplingen mellan SCB:s statistik och pandemin blir i vårt undermedvetna direkt och absolut. Detta är fel och ett antivetenskapligt presentationssätt som istället för att skänka klarhet, vilket är vetenskapens uppgift, bidrar till ökad oro, felaktiga slutsatser och ur den synvinkeln kan inte sägas annat än att SR själva sprider fake news.

Frågan uppstår givetvis varför Sveriges Radios journalister arbetar på detta vis och den logiska slutsatsen blir ettdera av följande: Antingen vill SR skapa oro och
rädsla, eller så råder sådan inkompetens att man inte förstår vad rapportering av fakta tagna ur sina sammanhang åstadkommer.

 

 

Veidos hälsocenter,

Cecilia Gustafsson
Henrik Eklund
Lena Nilsson
Kostas Elefteriadis
Lena Allzén
Jimmy Mattsson
Janne Hanhela
Tamas Bogar
Per Ullberg
Anneli KarlssonStöd kriget mot bankerna – bidra till stämningen mot Länsförsäkringar


119 100 kronor av 150 000 kronor insamlade! Läs mer här eller swisha direkt till: 123 611 30 21.


Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!

Välkommen att diskutera! NyD vill uppmuntra till en saklig och kvalitativ debatt vilken genomsyras av god ton och respekt för andra åsikter. Du är själv juridisk ansvarig för vad du skriver. Läs våra fullständiga kommentarsregler här.