Här medger Tegnell det kolloidala silvrets virusdödande effekt

Coronavirusets spridning

publicerad 23 mars 2020
- av Markus Andersson

En telefoninspelning från 2014 avslöjar att Anders Tegnell, statsepidemolog vid Folkhälsomyndigheten, känner till att kolloidalt silver är en effektiv virusdödare. Samtidigt medger Tegnell att han inte känner till studier som visar att kolloidalt silver skulle kunna användas för att behandla virussmittade patienter vilket nu blivit högaktuellt. SVT har i en artikel om samtalet samtidigt undanhållit vad som faktiskt sades varför Nya Dagbladet nu publicerar det i sin helhet.

Michael Zazzio kontaktade Folkhälsomyndigheten och Anders Tegnell under Ebolautbrottet 2014 för att höra vilka medel som myndigheten använde sig av i kampen mot Ebolaviruset. Tegnell menade då att han inte kände till några icke läkemedelsbaserade medel som kunde användas för att behandla människor som hade smittats och att han inte visste att det fanns studier som visade att just kolloidalt silver är ett sådant.

Studien som Michael Zazzio, leg. sjuksköterska och infektionsforskare, hänvisar till i samtalet är genomförd hos det amerikanska försvarsdepartementet.

Kolloidalt silver som Nya Dagbladet tidigare rapporterat om, är silverjoner upplösta i vatten via en elektrolytisk process. Medlet är väl etablerat och säkert för rening av dricksvatten och säljs som en vattendesinfektionsprodukt som effektivt dödar bakterier, svampar, virus och encelliga protozoer av typen amöbor och plasmodium.

Informationsministern i Sierra Leone gick i oktober 2014 ut offentligt och bekräftade att 500 ebolasmittade patienter blivit bättre efter att de behandlats med kolloidalt silver.

Redan 2009 genomförde det amerikanska försvarsdepartementet, DoD, effektivitets- och säkerhetsstudier på kolloidalt silver som kunde visa en god effekt på hemorragiska febervirus, inklusive Ebola och Marburg.

Kolloidalt silver kan nu visa sig vara högintressant att sätta in i kampen mot coronaviruset som nu snabbt sprider sig över världen och som redan har kostat tusentals liv.

Då pandemin eskalerar och riskerar att skörda miljoner liv världen över, så har Folkhälsomyndigheten nu ombetts att titta närmare på kolloidalt silver som ett potentiellt medel att sätta in mot coronaviruset.

Infektionsforskaren Michael Zazzio har i samband med coronavirusets utbrott tillhandahållit myndigheten allt vetenskapligt underlag, men tror att myndigheten är rädd för att stöta sig med läkemedelsindustrin då kolloidalt silver inte är klassat som något läkemedel.

SVT har i en artikel ifrågasatt om det är så att inspelningen från 2014 överhuvudtaget skulle vara autentisk och “sann”. Nya Dagbladet har därför valt att publicera inspelningen i sin helhet.

Till SVT säger Tegnell att han har blivit utsatt för “felaktig marknadsföring” och säger att kolloidalt silver är “potentiellt farligt” utan att hänvisa till några studier som visar att så skulle vara fallet.

Den svepande artikeln från SVT saknar både vetenskaplig grund och vetenskapliga referenser. Samtidig har man valt att helt utelämna den aktuella inspelningen eller göra något citat ifrån den.

“Att det fungerar på de flesta virus är ju känt”, medger Tegnell bland annat under samtalet.

Varken Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Myndigheten för Samhällsberedskap eller 1177 informerar idag om att kolloidalt silver är virusdödande och således har potentialen att förebygga smitta samt rädda liv och eventuellt även skydda mot organskador som orsakas av virusangrepp. Inte heller informerar vare sig de uppräknade myndigheterna eller den offentliga sjukvården om att höga doser C-vitamin kan rädda liv vid allvarliga infektionstillstånd. Att både C-, D3- och K2-vitamin stärker immunförsvaret finns det inte heller någon information om i anslutning till coronavirusinformationen.

På Folkhälsomyndighetens hemsida står det att det inte finns några läkemedel för behandling av coronavirus, men läkemedelsregistreringen är inget krav för att en myndighet skall kunna ge människor råd om sådant som kan skydda mot och vara till hjälp vid smitta. Sjukvården är inte heller tvingad att enbart ordinera läkemedel. Uttorkade patienter ges kranvatten – och kranvatten är definitivt inte något inregistrerat läkemedel.

Kolloidalt silver uppfattas av Läkemedelsverket som kontroversiellt och har motarbetats kraftigt av läkemedelsindustrin då det potentiellt hotar patenterade läkemedel för miljardvärden. Detta trots att medlet potentiellt skulle kunna rädda tiotusentals liv i kampen mot coronaviruset.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!