Debatt

”Sveriges försvar ska bevara vår fred och självständighet”

publicerad 7 december 2013

Sveriges försvar ska bevara vår fred och självständighet. De nationella behoven ska utgöra grunden för vårt försvar. Det skriver Svante Lejon, vid 1 plutonen 164 Hemvärnskompaniet i ett öppet brev till Riksdagens Försvarsutskott och försvarsministern.

Vi vill ha ett användbart och uthålligt försvar som utgår ifrån att folk vill försvara och skydda sig själva. Vi vill vara en del av ett mera robust samhälle. Ett samhälle där människorna känner att de kan vara med och bidra till sin egen trygghet och överlevnad.

Dagens Hemvärn är ett uttryck för detta och det bör utvecklas kraftigt bland annat genom att öppna för fler nivåer och typer av åtagande som soldat också med tanke på stödet till det civila samhället. En större styrka soldater än dagens kunde utgöras av personer som är villiga och har förutsättningar att snabbutbildas vid behov. Dessa skulle hållas aktuella genom en kortare årlig genomgång, alltså kortare än dagens miniminivå på fyra dygn.

Vi behöver också soldater med olika slags specialistkompetens som behöver mer övning och utbildning än vad dagens system möjliggör. Dessa måste få attraktiva förutsättningar, vilket också gäller dem som är aktiva idag. Ersättning för faktiskt förlorad inkomst borde vara en självklarhet och på detta bör betydligt högre premier än idag ges, dels för att inte snedvrida rekryteringen och dels för att visa att vår beredskap dygnet runt under årets alla dagar är uppskattad.

För att effektivisera Hemvärnet måste en oberoende revision inrättas med uppgift att hitta brister och konstruktiva idéer. Eftersom det är de enskilda soldaternas vilja som är vår styrka, så är det inte acceptabelt med dumheter och slöseri. Hemvärnets potential tas inte till vara om man har heltidssoldaterna som förebild. Vår organisation måste byggas utifrån våra speciella förutsättningar som frivillig organisation.

Moderna tekniskt avancerade försvarssystem kan verka effektiva men vi bör komma ihåg att dessa också är sårbara och faktiskt utgör kvalificerade bombmål. Vi behöver ett skalförsvar som duger till att värna territoriet och är en första tröskel för en angripare. Den som träder över denna tröskel bör dock vara medveten om att försvaret av Sverige bara har börjat.

Utifrån detta synsätt är dagens fördelning av resurser inte rimlig. Det är dock möjligt att det totalt sett behövs mer resurser till försvaret. Den svenska militära alliansfriheten har under lång tid tjänat Sverige väl så den bör vi behålla.

 

Svante Lejon

Detta öppna brev är antaget av soldaterna vid 1 plutonen 164 Hemvärnskompaniet och skickades även till Riksdagens Försvarsutskott och försvarsministern.
Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!

Välkommen att diskutera! NyD vill uppmuntra till en saklig och kvalitativ debatt vilken genomsyras av god ton och respekt för andra åsikter. Du är själv juridisk ansvarig för vad du skriver. Läs våra fullständiga kommentarsregler här.