Debatt

Försvarsfrågan

“Folkviljan avgörande för landets försvar”

Debatt Ett angrepp handlar om att tvinga något på oss som vi inte vill ha. Vi, det är folket och det verkar glömmas bort i debatten om försvaret. Folkets vilja att försvara sig självt måste stå i centrum i försvarsdebatten. Inte NATO.