Debatt

”Inför fri jakt på varg i Sverige”

publicerad 26 augusti 2013

Den svenska rovdjurspolitiken har havererat. Politiker och beslutsfattare gömmer sig bakom EU-direktiv och gamla politiska beslut i stället för att föra en politik som utgår från människors verklighet.

Med nuvarande rovdjurspolitik kommer vi att om något år ha mer än 1 000 vargar vartefter antalet vargar “exploderar”.

Att förespråka varg är detsamma som att säga nej till gröna näringar, annat vilt och en levande landsbygd.

Människan är som bekant en del av naturen och har kämpat sig till en särställning till toppen i näringskedjan. Det är naturligt att människan deltar aktivt i förvaltningen av vargen.

Enligt Skandulv finns idag mellan 450 och 500 vargar i Skandinavien varav det stora flertalet i Sverige. Vi tror att det finns långt fler då det inte finns någon trovärdig inventering utan det till största delen är beräkningar av forskare i ett av staten finansierat vargprojekt som uppenbarligen har en till synes outsinlig kassa.

Vargstammen anses vara livskraftig internationellt sett men i Sverige är den ännu rödlistad trots det stora antalet. Vi anser att vi människor har ett förvaltaransvar av djur och natur och denna förvaltning ska givetvis gälla även för skadedjuret varg! Först när vi får jaga vargen fritt och själva ta hand om de problem den ställer till med kommer vargen att inse att det är obekvämt att närma sig tamdjur och bebyggelse.

Den absolut enda möjliga lösningen med den stora vargstam vi har idag är FRI JAKT på varg.

Naturdemokraterna kräver därför en trovärdig inventering av rovdjur och fri jakt på varg under perioden 15/9-15/3 i hela landet.
Inom renskötselns områden kräver vi fri jakt under perioden 1/10-30/4 på vinterbetesmark och fri jakt hela året på åretruntmark.

Vi ska också arbeta för återgång till jaktlagens lydelse före 1988 i 15 § 1 mom vad gäller de stora rovdjuren. Kort sagt varje varg som kommer nära gård, tamdjur och trädgård får skjutas oavsett tid på året.

De som förespråkar att naturen ska “sköta sig själv” befinner sig antagligen på betryggande avstånd från rovdjuren och saknar troligen personligt ägande av såväl skog som mark.

Naturdemokraterna uppmanar regering och riksdag att ta ansvar för att människor och företag skall kunna fortsätta att leva och verka på Sveriges landsbygd samt omgående genomföra de åtgärder som vi nu presenterar. Den nya rovdjurspolitiken ska baseras på paragraferna i art- och habitatdirektivet om kulturellt, socialt och ekonomisk hänsyn i fokus.

Nuvarande regering och riksdag verkar idag endast för vargens överlevnad-till vilket pris som helst.

 

Henry Svonni
Ordförande Naturdemokraterna


Om författaren

Henry Svonni är ordförande för Naturdemokraterna
Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!

Välkommen att diskutera! NyD vill uppmuntra till en saklig och kvalitativ debatt vilken genomsyras av god ton och respekt för andra åsikter. Du är själv juridisk ansvarig för vad du skriver. Läs våra fullständiga kommentarsregler här.