Henry Svonni

“Inför fri jakt på varg i Sverige”

DebattDe som förespråkar att naturen ska “sköta sig själv” befinner sig antagligen på betryggande avstånd från rovdjuren och saknar troligen personligt ägande av såväl skog som mark.