Forskare i USA: Nedstängningarna kostar en miljon liv

Coronarepressionen

publicerad 24 januari 2021
- av Isac Boman
Nedstängningarna
Coronarepressionen tros döda fler än viruset, enligt amerikanska forskare.

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


27 790 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Forskare från universiteten Duke, Harvard och Johns Hopkins bedömer utgående från befintlig data att nedstängningarna av samhället under den så kallade coronapandemin kommer att orsaka omkring en miljon dödsfall på grund av den skadliga påverkan som dessa har på folkhälsan och samhället i stort.

Vi tolkar de här resultaten som en stark indikation på att lagstiftarna bör ta hänsyn till de allvarliga långsiktiga konsekvenserna på människornas liv av en så stor ekonomiskt lågkonjunktur när man diskuterar återhämtnings- och inneslutnings åtgärder för covid-19”, konstaterar man.

Man pekar på hur nedstängningarna negativt förväntas påverka folkhälsan och människors liv under de kommande två decennierna – och enligt forskarna kommer nedstängningarna av samhället att leda till mellan 0,9 och 1,37 miljoner onödiga dödsfall bara i USA.

Man har tittat på 67 år av statistik kring arbetslöshet, medellivslängd, dödlighet och andra data och kommit fram till att myndigheternas restriktioner lär orsaka betydligt fler döda än vad som förväntas dö av själva viruset.

Baserat på den data man tagit del av noterar forskarna att bristen på sjukvård under coronakrisen i kombination med minskad preventiv vård, uppsagda hälsoförsäkringar på grund av massarbetslöshet och en rädsla för att inte uppsöka sjukvården drastiskt kommer att påverka dödligheten.

Tidigare har bland annat WHO:s europeiska ordförande Hans Kluge uppmanat regeringar att bara använda nedstängningar av samhället som en absolut sista åtgärd eftersom en nedstängning medför så allvarliga skador på befolkningen. WHO har också konstaterat att nedstängningar gör fattiga människor ”ännu fattigare” och att det leder till allvarliga negativa konsekvenser.

Forskarnas slutsatser stödjer samma linje – att den förmenta lösningen på pandemin som politiker presenterat i form av nedstängningar utgör ett större hot mot folkhälsan och samhällslivet än vad coronaviruset gör.

Gerd Muller, Tysklands minister för ekonomiskt samarbete och utveckling, är inne på samma spår och har varnat för att coronarepressionen kommer att leda till en av de största hunger- och fattigdomskriserna i världshistorien.

– Vi räknar med ytterligare 400 000 dödsfall från malaria och HIV det här året bara i Afrika, konstaterar han och tillägger att en halv miljon till kommer att dö av tuberkulos på grund av att de inte får den vård de behöver.

En läckt rapport från Tyskland har också visat att fler tyska medborgare förväntas dö från nedstängningarna än av själva viruset. Liknande varningar har kommit från experter och medicinskt kunniga även i många andra länder som i mycket starka ordalag kritiserat nedstängningarna på grund av det omfattande mänskliga lidande dessa orsakar.

Dylika varningar har dock konsekvent fallit för döva öron hos västerländska regeringar och konventionella medier, som på ett mycket likriktat manér fortsätter att hålla fast vid linjen att coronarepressionen ska förlängas och därtill ytterligare förstärkas.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!