Experter: Tyskland överdrev faran med coronaviruset – åtgärderna blev samhällsskadliga

publicerad 4 juni 2020
- av Isac Boman
Coronavirusets farlighet motiverade inte alla restriktioner.

En läckt tysk rapport visar att faran med covid-19 har överdrivits av tyska myndigheter och kommer till slutsatsen att vid ingen punkt var coronaviruset så pass farligt att det fanns något behov av att sätta in extraordinära åtgärder. Istället kan restriktionerna som myndigheterna satt in ha lett till omfattande lidande och skador.

Författarna har bland annat kommit fram till att de människor som dött av coronaviruset är i princip samma grupp som statistiskt sett ändå hade dött under året helt enkelt eftersom de av sjukdom eller ålder nått slutet på sina liv och hade mycket svaga kroppar som var känsliga både för allmän stress och för de cirka 150 virus som cirkulerar.

Runt om i världen har inte mer än 250 000 människor dött av viruset och man konstaterar att detta är mycket lite jämfört med exempelvis influensavågen 2017/18 där 1,5 miljoner människor dog och mer än 25 000 avled bara i Tyskland.

Sammanfattningsvis når man slutsatsen att det här viruset inte utgör ett större hot än många andra virus och man beskriver hela hanteringen som ett ”falsklarm” där staten under virusets utbrott har visat sig vara en av de största producenterna av falska nyheter.

De observerbara effekterna av covid-19 ger inte tillräckliga bevis för att det i termer av hälsoeffekter på samhället som helhet – är mer än ett falskt larm. Det nya viruset utgör förmodligen inte vid något tillfälle någon risk för befolkningen som överskrider den normala nivån”, konstaterar man.

Man pekar på att statens restriktioner och åtgärder som satts in under coronakrisen riskerar att döda fler människor än vad viruset gör. Ett exempel som lyfts fram är att det tyska hälsosystemet har skjutit upp livsviktiga operationer och generellt minskat på behandlingarna av icke-coronapatienter.

De medicinska experterna lyfter även fram att Tysklands kristeam för coronahantering inte har haft tillräckliga detekteringsinstrument för att upptäcka och snabbt avsluta de tvångsåtgärder som införts när det visat sig att pandemin inte alls var lika farlig som man först trott. Detta menar man hotar att göra mer skada på folkhälsan än vad viruset själv skulle ha gjort.

Experterna noterar också fram hur coronakrisen försämrat säkerheten i det tyska samhället och hur effekterna av detta kommer att manifestera sig inom både en nära och avlägsen framtid. Man pekar bland annat på hur kritisk infrastruktur är bland det viktigaste i moderna samhället för att försörjningssäkerheten ska säkras. Till följd av Tysklands skyddsåtgärder har denna inte fungerat som normalt och det tyska samhället har blivit mer sårbart – på grund av regeringens agerande.

Stark kritik riktas också mot att de statligt beordrade skyddsåtgärderna och andra initiativ som togs under förespegling att de skulle öka säkerheten nu har förlorat all mening och syfte men fortfarande är i kraft. Experterna rekommenderar starkt att dessa restriktioner omedelbart hävs för att förhindra skador på befolkningen och stabilisera situationen i landet. Även den statliga informationen eller bristen på sådan får massiv kritik.

Bristerna och misslyckandena i krishanteringen har följaktligen lett till en överföring av felaktig information och därmed bidragit till desinformation hos befolkningen”, skriver man och anklagar Tyskland för att ha visat sig vara en av de största falska nyhetsproducenterna i coronakrisen.

Man kräver att tyska myndigheter omedelbart genomför en korrekt och rimlig riskanalys och bedömning som baseras på fakta och vetenskap. Hårda åtgärder och restriktioner ska inte sättas in om inte ett akut behov för sådant finns, konstaterar man. Annars menar man att staten kan vara ansvarig för eventuella skador som deras agerande orsakar.

Rapporten har skapat en kontrovers i Tyskland där landets ledning initialt försökte avfärda rapporten som verket av en enskild anställd och att slutsatserna där var dennes egna uppfattning, något som verkar ha fått landets journalistkår nöjda och ovilliga att ställa fler frågor till politikerna.

Den 93 sidor långa rapporten har dock inte tagits fram av en enskild anställd utan av en vetenskaplig panel som anlitats av inrikesdepartementet och som består av utomstående medicinska experter från olika tyska universitet.

Författarna till rapporten gick tidigare i maj ut i ett pressmeddelande och kritiserade den tyska regeringen för att ha ignorerat deras expertråd och krävde att inrikesministern officiellt skulle kommentera experternas utlåtande.

Terapeutiska och förebyggande åtgärder ska aldrig tillåtas skapa mer skada än vad sjukdomen gör. Deras mål borde vara att skydda riskgrupperna utan att hota tillgängligheten till medicinsk vård och hela populationens hälsa, något som tyvärr sker just nu”, konstaterade man och förklarade vidare att man dagligen ser de skadliga effekterna av coronarestriktionerna.

Visselblåsaren Stephen Kohn som läckt information om Tysklands bristfälliga coronahantering blev sedermera avstängd från sin tjänst och uppmanad att anlita en advokat. Hans arbete och dator blev också beslagtagen. Utanför Tyskland har nyheten inte alls fått särskilt stort fokus utan i allt väsentligt tystats ner.

I Tyskland inleddes protester och demonstrationer mot nedstängningen av samhället och alla restriktioner som satts in. Tusentals tyskar har demonstrerat varje helg och fortsätter göra så även efter att regeringen nu har lättat på vissa av restriktionerna.

En intressant faktor är att många av demonstranterna inte bara protesterar mot nedstängningen av samhället utan också mot hela det officiella narrativet om coronakrisen, Bill Gates inblandning i hanteringen och hur han är den enskilt största bidragsgivaren till WHO. Kritik har också riktats mot tvångsvaccinationer och massövervakning.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!