Vetenskap

75 procent av arter borta på 70 år

Dåvarande museichefen på Göteborgs Naturhistoriska museum, Leonard Axel Jägerskiöld, samlade på 1920- och 1930-talen in artprover i Skagerrak och Kattegatt.

Nära 40 000 prover ligger till grund för den studie som har publiceras i tidskriften Marine Biodiversity.

I samarbete med Göteborgs universitet och Göteborgs naturhistoriska museum genomför nu Svenska artprojektet en ny inventering längs västkusten och det ska tas prover på samma platser som då.

– Det är dramatiskt stor skillnad mellan de här två nedslagen, säger Kennet Lundin, marinbiolog på Göteborgs naturhistoriska museum.

– 75 procent av alla de här arterna har fått en försämrad abundans, det finns färre individer per prov. 60 procent hittar vi inte i den nya inventeringen.

 

 

Artikeln har tidigare publicerats i Miljömagasinet