Så ska FN:s nya migrationspakt underlätta migration över hela världen

publicerad 25 september 2018

I december väntas FN:s nya migrationspakt antagas i Marocko. Målet med detta avtal är ”den säkra, ordnade och reguljära migration” som skall underlätta migration och stärka migranters ställning över hela världen. Bland annat skall det bli lättare för illegala migranter att få stanna och pakten skall vara politiskt bindande för medlemsländerna.

Legala vägar för migration skall skapas, medel till tidningar som inte rapporterar ”objektivt” om migranter skall strypas (Objective 17 – 33 c), kurser i mållandets språk ska redan erbjudas…

 


Liknande artiklar: