Så ska FN:s nya migrationspakt underlätta migration över hela världen

publicerad 25 september 2018
- av Markus Andersson

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


14 150 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


I december väntas FN:s nya migrationspakt antagas i Marocko. Målet med detta avtal är “den säkra, ordnade och reguljära migration” som skall underlätta migration och stärka migranters ställning över hela världen. Bland annat skall det bli lättare för illegala migranter att få stanna och pakten skall vara politiskt bindande för medlemsländerna.

Legala vägar för migration skall skapas, medel till tidningar som inte rapporterar “objektivt” om migranter skall strypas (Objective 17 – 33 c), kurser i mållandets språk ska redan erbjudas i hemlandet, invandring av efterkommande familjemedlemmar ska markant underlättas och även penningöverföring till hemlandet ska gynnas.

Baserat på resolutionen med benämningen “New York-deklarationen för flyktingar och migranter” från den 19 september 2016 har FN utarbetat ett “globalt migrations- och utvecklingsprogram”. Den 13 juli 2018 godkändes denna migrationspakt (Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration) av FN:s generalförsamling.

Under mötet som äger rum mellan 10-11 december 2018 ska denna pakt formellt antas (skrivas under) av stats- och regeringscheferna vid en konferens i Marocko.

FN:s migrationspakt ska förvisso inte vara rättsligt utan ”bara” politiskt bindande. Långtgående konsekvenser är dock att räkna med.

Länder som meddelat att de inte kommer att skriva under denna pakt är Ungern, USA och Australien eftersom de anser att deras nationella suveränitet sätts ur spel med detta avtal.

 

Några av kraven i FN:s migrationspaktsavtal som ska gynna migration och migranter är följande:

 • I migranternas ursprungsland ska könsspecifika informationskampanjer och kurser genomföras i samarbete med lokala myndigheter, däribland språkkurser. (Objective 3 – 19 e; Objective 16 – 32 b)
 • För migranter som måste lämna sitt hemland på grund av miljöförstöring och effekterna av klimatförändringarna, ska humanitära visum och omflyttningsprogram skapas. (Objective 5 – 21 g)
 • De idag gällande förutsättningarna för en familjeåterförening ska förenklas. (Objective 5 – 21 i; Objective 16 – 32 c)
 • Vid anställning av en migrant ska alla kontraktsdokument och information tas fram på ett språk som är begripligt för migranten. (Objective 6 – 22 d)
 • Jobbförmedlingsagenturer ska förbjudas att kräva förmedlingsavgifter och provision av migranter. (Objective 6 – 22 c)
 • Arbetsrätt och utlänningslagen ska tvingas revideras för att ta särskild hänsyn till kvinnliga migranters egenskaper. Dessutom krävs könsspecifika rådgivningscentrum och kurser. För kvinnliga migranter ska till exempel kurser erbjudas, hur en personlig bokföring görs och hur ett bankkonto öppnas. (Objective 7 – 23 c; Objective 20 – 36 h)
 • Legaliseringen av illegala migranter (papperslösa) ska förenklas. (Objective 4 – 20 e)
 • Offer för människosmuggling ska tas väl om hand och tillåtas stanna kvar i landet. (Objective 10 – 26 h)
 • Ett rikstäckande informationssystem ska skapas och kurser ska erbjudas för att människor lättare ska upptäcka tecken på människosmuggling, tvångsarbete, barnarbete och liknande. (Objective – 26 i)
 • Häktning för utvisning ifrågasätts generellt och juridisk rådgivning inom ramen för utlänningsrätten måste ske i form av oberoende advokater till låg eller ingen kostnad. (Objective 13 – 29 a; Objective 13 – 29 d)
 • Informationsutbytet mellan socialhjälpsinstitutioner och liknande med migrationsmyndigheterna får inte inskränka på migranters integritet. (Objective 1 – 17 i)
 • Oberoende, icke-statliga organisationer ska regelbundet granska och övervaka alla statliga tjänster som ges/erbjuds till migranter. (Objective 15 – 31 d)
 • All medicinsk personal ska särskilt utbildas för att handskas med migranter. (Objective 15 – 31 e)
 • Staten ska tillhandahålla samhällscentra för mentorprogram, knytande av affärskontakter, främja interkulturell dialog och utbytet av historier/berättelser mellan migranter och den lokala befolkningen. Multikulturella aktiviteter som sport, musik, konst, kulinariska festivaler och liknande bör stödjas av staten för att främja ömsesidig förståelse. (Objective 16 – 32 f; Objective 16 – 32 h)
 • Migration ska behandlas i läroplanen. Skolor med en hög andel migranter ska erhålla extra finansiella medel för att finansiera integrationsprojekt. (Objective 16 – 32 i)
 • Brott mot migranter ska särskilt bestraffas och offerskyddet för migranter ska stärkas. (Objective 17 – 33 a)
 • Media, inklusive Internetportaler, ska övervakas och utvärderas för att säkerställa att de rapporterar om migrationsfrågor på ett balanserat sätt. Om så inte är fallet är statligt stöd inte längre tillåtet. Dessutom ska journalister utbildas speciellt i hanterandet av migrationsfrågor. (Objective 17 – 33c)
 • Med offentligt verksamma kampanjer ska befolkningen informeras om de positiva aspekterna och intolerans, rasism och liknande ska motarbetas. (Objective 17 – 33 f)
 • Migranter ska lättare få låna pengar för att främja uppstart av egen näringsverksamhet och liknande. (Objective 19 – 35 e)
 • Överföringen av pengar till ursprungsländerna ska förenklas så att kostnaden för transaktioner inte överstiger 3% av det överförda beloppet. Transaktionskostnader på över 5% skall vara olagliga. För detta bör staterna skapa innovativa tekniska lösningar som betalning via mobiltelefon, e-banking och liknande. Lagstiftningen bör anpassas så att företag utanför bankförordningen kan erbjuda överföringar. Dessutom ska staten bedriva en jämförelsebaserad webbplats som ger information om priserna för utlandsöverföringar. (Objective 20 – 36 e; Objective 20 – 36 a)
 • Särskilda kategorier av bankkonton ska skapas för migranter med låg inkomst och för kvinnligt förda hushåll. (Objective 20 – 36 i)

 

Dokumentet “Global Compact for Safe, Orderly and regular Migration” kan läsas här i sin helhet.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!