Reiner Fuellmich: “Coronapandemin är en PCR-test pandemi”

Pandemiöverdrifterna

Coronapolitiken har inte handlat om att värna folkhälsan, menar den profilerade tyske advokaten Reiner Fuellmich på basen av sin utredning av den pågående samhällskrisen. Snarare visar politiken på en maktfullkomlig strävan från det ekonomiska och politiska etablissemangets sida att stärka sin kontroll över världens befolkning - och där man raskt driver på samhällsutvecklingen mot något som skulle kunna vara hämtat ur en mörk dystopi. Möt Fuellmich i en exklusiv intervju med Nya Dagbladet.

publicerad 3 juli 2021
- av Redaktionen

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


14 150 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Reiner Fuellmich hade inga planer på att gräva i coronapandemin eller hur denna utnyttjats av storföretag och politiker. Allt fler frågor som han själv, släktingar och vänner hade förblev dock obesvarade. I samråd med sin hustru kom han efterhand fram till att han hade en plikt att räta ut dessa frågetecken. Hur farligt var egentligen viruset? Hur mycket kunde man lita på PCR-testerna? Vilka skador har smittskyddsåtgärderna faktiskt orsakat i praktiken? Fuellmich började gräva.

– Vi har sett att det från politiskt håll inte fanns någon information, man körde bara en och samma linje; nämligen panik, panik, panik och att det bara finns en lösning, nämligen vaccin, vaccin, vaccin. Man vägrade till och med att granska om det verkligen finns anledning till denna panik. Det finns den gamla romerska rättsliga grundsatsen “Audiatur et altera pars” – vilket betyder att lyssna även på den andra sidan, det har man dock aldrig någonsin gjort, utan det var alltid Drostenpanik, Wielerpanik – sedan gick det över till Faucipanik.

– Detta var för oss tillräckligt för att kunna säga att det är något som inte stämmer här. Om det verkligen skulle handlat om ett riktigt farligt virus skulle politikerna inte försöka orsaka mer panik utan snarare försöka lugna ner allmänheten, resonerar han.

Fuellmich berättar att han under sin utredning av coronakrisen talat med över 110 forskare runt om i världen om relaterade frågor, och han pekar på att den sammantagna bilden är tydlig – krisen är överdriven och skapad av människor med politiska och ekonomiska motiv i bakgrunden.

– Coronakrisen är, efter det vi har konstaterat, skapad av människor. Det finns ingen coronapandemi – det handlar bara om en PCR-test pandemi. Denna PCR-test pandemi och paniken den orsakar används för en helt annan agenda som det självutnämnda ekonomiska och politiska etablissemanget vill genomföra och driva fram. Det betyder från vår synvinkel att det som andra håller för kollateralskador, exempelvis förstörelsen av medelklassen, småföretagandet, förstörelse av människoliv och hälsa enligt oss är ett medvetet mål.

– Hur kom vi fram till detta? Därför att vi sett och vet att folkets hälsa inte spelat någon roll. Frågan om virusets farlighet är redan besvarad, till och med WHO utgår ifrån att dödligheten ligger på ungefär 0,14 per 100 000 – ungefär på influensanivån. Egentligen vet man inte riktigt hur stor dödligheten är angående influensan. Det är fortfarande lite oklart, men de offentliga siffrorna säger att även här ligger siffran på ungefär 0,14.

Corona ligger alltså på samma nivå som influensan, men nu är det så att man aldrig tidigare under en influensasäsong vidtagit åtgärder som vi ser idag, konstaterar Fuellmich och pekar även på att media och politiker för 11 år sedan framställde den begränsade svininfluensasmittan som en farlig pandemi.

Fuellmich berättar också att tidigare vid svininfluensan skulle människor tvingas att bära munskydd och att det egentliga målet var massvaccinationer. Hen påpekar också att en väsentlig skillnad var att det då handlade om riktiga vaccin. Idag är det i praktiken en fråga om genterapeutiska experiment.

Han menar att Anthony Fauci, hans tyska motsvarighet Christian Drosten samt andra framstående ”smittskyddsexperter” är mycket korrupta, inkompetenta och att de medvetet ljuger om PCR-testernas effektivitet och hur dessa kan upptäcka och mäta virusinfektioner och antalet smittade.

– Herr Drosten är förbundskansler Angela Merkels viktigaste konsult. Han har alltid jobbat som virolog men nu kom han under stor press eftersom det kom fram att han, helt i motsats till det som är brukligt, inte har författat någon habiliteringsuppsats för att kunna bli professor utan han fick titeln bara så här. Det råder dessutom stort tvivel kring om han överhuvudtaget skrivit en avhandling som berättigar honom att kalla sig doktor. Ännu större är tvivlen angående hans vetenskapliga prestationer.

Igen, påståendet om att det finns asymptomatiska infektioner stämmer helt enkelt inte. Det finns en stor studie som gjordes i slutet av förra året i Wuhan med ungefär 10 miljoner deltagare som bevisade just detta. Men han behövde ändå detta påstående, som spreds med hjälp av WHO över hela världen, för att kunna skapa och sprida rädsla.

När man lyckats med detta fortsatte han med andra lögner eller påhitt. Nämligen att påstå att han kunde se vilka av de asymptomatiska testade personerna som verkligen är farliga, därför att han har utvecklat ett test som exakt kan konstatera vem som är infekterad av covid-19 och inte. Även detta är lögn, med PCR-test kan inte konstateras infektion, under inga omständigheter, slår han fast.

Enligt juristen utövade
läkemedelsindustrin, och dess allierade ”experter” som Drosten, press på Världshälsoorganisationen WHO för att få dem att utlysa ett internationellt hälsonödläge. Man fick coronavirusets spridning att se ut som en pandemi eftersom Drostens tester ”skapade” många nya fall som inte fanns i verkligheten.

– Nu är det så att detta test inte kan hitta några infektioner, men om man gör som Drosten  och använder testet, det vill säga med sina många cykler (förstoringar) – det kallas för “cycles of amplification” – alltså 2, 4, 8, 16, 32 … vid 24-36 hamnar man snart vid flera miljarder förstoringar, det är fullständigt ovetenskapligt. Enligt Pfizers dåvarande vicechef skapar man runt 97 procent falska positiva fall vid allt över 35 cykler. Här ligger vi vid 45 och man började med detta uteslutande för att kunna deklarera hälsonödläge.

Fuellmich menar att den så kallade pandemins uppgift är att göra människor rädda och att begreppet internationellt hälsonödläge leder till att maskering, sociala avståndsregler, nedstängningar och liknande kan införas. Det blir enklare att sätta press på befolkningen och enklare att införa repression och restriktioner – samt för den delen att pressa människor att injicera sig med experimentella vaccin.

– Det är nämligen helt omöjligt att applicera ett otestat vaccin utan att proklamera nödläge. Det internationella hälsonödläget är ingenting annat än ett verktyg för att kunna utropa ett medicinskt nödläge. Ett nödläge har aldrig funnits, vi vet att det inte finns riktiga fall, det handlar om skapade fall, man har inte ens undersökt om folk dött med eller av coronaviruset.

Vidare är han övertygad om att man för att förstå massvaccinationernas syfte också måste titta på vilka som tjänar pengar på denna – nämligen läkemedelsindustrin och finansiella intressen.

– De människor som investerar i detta (vaccinen) är en relativt liten grupp av mycket rika människor som profiterar på detta och naturligtvis några aktieägare, men det handlar inte huvudsakligen om pengar. Pengar har de som skapat det hela i redan i överflöd, de använder pengarna för att betala medicinare, journalister, jurister och politiker. Det är överraskande att se hur många människor som är beredda att sälja sin själ, men utan alla dessa pengar skulle det inte fungera.

Det handlar alltså inte om pengar utan om att förstöra medelklassen och småföretagandet, menar Fuellmich.

Han påpekar att det finns massvis med mindre företag som tagits över av globala jättar som exempelvis Amazon och att storföretagens expansion är ett av de verkliga målen med ”pandemin”. Ett annat mål menar han är att minska världens befolkning, han är övertygad om att många kommer att dö i förtid på grund av olika typer av vaccinskador.

– Sedan många år tillbaka propagerar samma människor som driver pandemin även för denna agenda, det kan läsas om på internet och är ingen hemlighet. Vi har sett att ungefär 20 procent av alla äldre människor på ålderdomshemmen dött efter vaccineringen, det är många och det kommer att bli ännu fler. Vi förväntar oss ännu allvarligare biverkningar i höst när de vaccinerade blir smittade av de vilda virusen, exempelvis influensa eller andra förkylningsvirus. De respiratoriska sjukdomarna är ganska lika, vi fruktar mycket allvarliga sjukdomsförlopp efter vad vi hört av olika forskare.

Fuellmich hänvisar också till offentliga amerikanska register som visar att 30 personer dör av vaccinbiverkningar i snitt varje dag, men att enbart en procent av biverkningarna faktiskt anmäls – vilket i så fall skulle indikera minst 3000 döda i vaccinskador dagligen enbart i USA. Liknande siffror har man sett i Israel.

– Vi har försökt att sätta igång rättsprocesser men domstolarna i Tyskland är inte oberoende. De får inte ta upp detta när politikerna säger att de inte får göra det. De har sagt att så länge exempelvis en läkare inte gör anmälan kan vi inte undersöka saken, det vill säga, så länge mördaren inte berättar för oss att denne är mördaren, så länge undersöker vi inte saken.

Fuellmich pekar på att massvaccinationspolitiken och de så kallade vaccinationspassen som införts på flera håll även strider mot Nürnbergkonventionen, som antogs efter andra världskriget, där det slås fast att människor måste ha valet att bestämma över sin egen medicinska behandling, samt har rätt att upplysas och informeras om medicinska behandlingar. En läkare eller annan sjukvårdspersonal får med andra ord inte behandla en patient om denna inte ger sitt uttryckliga samtycke, detta efter att denne även förstår behandlingens eventuella biverkningar. Han menar att de som vaccinerat sig absolut inte har blivit informerade om riskerna och att de i själva verket deltar i ett genterapiexperiment där de faktiskt kan dö.

Advokaten pekar även på att de digitala vaccinpassen utgör en viktig del av den totalitära agenda som drivs på, något han förebådar är en första version av ett socialt kontrollsystem enligt kinesisk modell.

Det är ett brytjärn för att skapa en fullständig kontroll och övervakning av befolkningen.

– Det är ett brytjärn för att skapa en fullständig kontroll och övervakning av befolkningen. Man vet var människor befinner sig och så vidare, men just nu gör man det dock inte riktigt så smart. I Tyskland måste man fortfarande, när man är och besöker en restaurang, fylla i en blankett med sina uppgifter för smittspårning – men målet är att exempelvis en sådan övervakning i framtiden kan ske på digitalt sätt, så att de vet var vi är och vad vi gör.

Den tyske juristen förtydligar att vaccinpassen är ett mycket viktigt verktyg på vägen mot ett fullbordat totalitärt övervakningssamhälle och medger att han själv inte trodde på detta första gången han hörde det – men att han mot bakgrund av den samlade bilden i nuläget inte kan komma till någon annan slutsats.

– Ja, alltså det är ofattbart. Vi har också pratat med många psykologer, därför att vi är intresserade av att veta vilka slags människor det är som står bakom det hela. Från psykologernas synvinkel handlar det om svårt störda människor som lider av grandiosa fantasier som storhetsvansinne, det handlar om patologiska psykiska sjukdomar. Märkligt nog, när man tittar närmare på saken kan man konstatera att det egentligen inte är förvånande. Många människor som arbetat sig uppåt, exempelvis inom politiken eller i koncerner, är helt uppenbarligen mycket störda. De känner ingen empati och är hänsynslösa, de säljer sin själ för mycket pengar.

Vad gäller den svenska coronapolitiken menar Fuellmich att Sverige från början gjorde rätt som inte stängde ner samhället och inte tvingade människorna att bära mask eller begränsa sina liv och friheter i lika hög utsträckning som i andra länder. Han tror att Tegnell inledningsvis agerade oberoende men sedan blev övertalad av makthavare och politiker att trycka på för hårdare repression.

Att saker och ting nu ser ut att ha lugnat ner sig lite världen över ger han inte mycket för, utan betraktar det snarare som en mer cynisk politisk kalkyl där man tillfälligt mildrar restriktionerna för att sedan kunna öka dem ytterligare igen. Det faktum att man inte inför alla repressiva åtgärder direkt handlar om att skydda regeringen mot den folkliga ilskan och missnöjet, bedömer han.

Angående Tyskland måste man tänka på att befolkningen måste lugnas nu då det blir val i september. Om man ställer till ytterligare nu skulle ilskan och missnöjet mot regeringen öka ännu mer än som det är redan idag.

Fuellmich konstaterar att det inte är en enkel sak att utkräva ansvar för de omfattande bedrägerier och den korruption som omgärdar coronakrisen, men att han samtidigt trots allt bedömer att det finns framkomliga rättsliga vägar som kan komma att leda till reella rättsliga konsekvenser.

– Efter vad vi vet om detta idag handlar det hela i juridisk bemärkelse om avsiktlig allvarlig etisk och moralisk misshandel. För detta finns det ingen juridisk immunitet varken för tillverkare, läkare eller andra involverade, de kommer få att ta sitt ansvar i slutändan, tror han.

Redaktionen vill rikta ett stort tack till René Janetzko som organiserat och genomfört intervjun för Nya Dagbladets räkning. Den djupgående intervjun med Reiner Fuellmich kommer att publiceras i sin helhet som lördagsläsning nästkommande vecka.

Fakta: Reiner Fuellmich

Reiner Fuellmich kommer från Tyskland och har en bakgrund som jurist med fokus på konsumenträtt och har varit involverad i tvistefall mot storföretag som Deutsche Bank, biltillverkaren VW och rederiet Kuehne & Nagel.

Han är också en av fyra medlemmar i den fristående tyska undersökande coronakommittén som under lång tid har arbetat juridiskt med att analysera och ta del av internationella forskares och experters vittnesmål för att hitta svar på alla frågor som uppstått i samband med coronakrisen.

Intervjuare: René Janetzko

Redaktionen riktar ett stort tack till Ålandsbaserade René Janetzko som på ideell basis organiserat och genomfört intervjun för Nya Dagbladets räkning.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!