Presidentsonen Hunter Biden åtalad för vapenbrott

Korruptionen inom Biden-familjen

publicerad 14 september 2023
- av Redaktionen

Hunter Biden, son till den amerikanske presidenten Joe Biden, har åtalats för vapenbrott. Åtalet kommer i kölvattnet av misslyckade överenskommelser om skattebrott och sammanfaller med en påbörjad riksrättsprocess mot presidenten.

Hunter Biden står inför rätta för tre fall av vapenbrott, enligt rapporter från Reuters och andra amerikanska medier. Detta markerar första gången ett barn till en sittande amerikansk president åtalas.

Åklagaren David Weiss har lett utredningen som bland annat innehåller anklagelser om att Hunter Biden ljög om sitt narkotikamissbruk i samband med ett vapenköp. Hunter Biden, 53, anklagas för att felaktigt ha kryssat i att han inte var drogberoende när han köpte en pistol i Wilmington, Delaware, i oktober 2018.

Tidigare under sommaren försökte myndigheterna nå en överenskommelse med Biden om att han skulle erkänna skattebrott för att slippa vapenåtalet. Denna överenskommelse, som hade arrangerats med USA:s justitiedepartement, bröts dock ned efter att en domare ifrågasatt avtalets formuleringar. Hunter Biden förklarade sig då icke skyldig, och förhandlingarna om en överenskommelse föll samman.

Åtalet mot Hunter Biden har intensifierat det politiska klimatet i USA. Republikaner har nyligen inlett en riksrättsprocess mot president Joe Biden, en process som i stor utsträckning grundar sig på misstankar om oegentligheter kring Hunter Bidens affärsverksamhet. I denna riksrättsprocess har flera ledamöter krävt att få se Hunter Bidens bankutdrag och andra finansiella dokument.Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!