Estlands tidigare statsåklagare genomför privat Estoniaexpedition

Estoniakatastrofen

publicerad 24 september 2021
Tv. expeditionsfartyget RS Sentinel, th. Margus Kurm.

En privat expedition under ledning av Estlands tidigare statsåklagare Margus Kurm genomförs just nu med uppdraget att undersöka, filma och scanna vrakets skador för att försöka komma till ökad klarhet om varför M/S Estonia faktiskt förliste.

Det är gruppen SA Mare Liberum, som består av anhöriga till människor som dog under Estoniakatastrofen, som genomför projektet. Vid sidan av Margus Kurm, som också var ordförande i den estniska regeringens Estoniautredning, ingår totalt 45 övriga deltagare i projektet, skriver

 


Liknande artiklar: