Assange nekas omprövning av utlämningsbeslut

Fallet Julian Assange

publicerad 17 mars 2022
- av Sofie Persson
Demonstranter utanför Högsta Domstolen i Storbritannien under januari 2022.

Julian Assange är nu ett steg närmare utlämning till USA. Storbritanniens högsta domstol nekade under måndagen Assange rätt till omprövning av beslutet om hans utlämning, som fastställdes i december förra året.

Nu är det upp till den brittiska inrikesministern Priti Patell att avgöra Assanges öde.

Det var i januari förra året som en brittisk domstol beslutade att Wikileaks-grundaren inte ska utlämnas till USA med hänvisning till hans sviktande hälsa, något som Nya Dagbladet rapporterade om. USA överklagade dock beslutet och i december 2021 stod det klart att Assange ska utlämnas, efter löften från USA om att vidta åtgärder som ska minska risken för självmordsförsök samt att Assange inte ska utsättas för varken isolering eller möjligast hårda repressalier.

Assange yrkade på att få utlämningsbeslutet omprövat i Högsta Domstolen. Under måndagen meddelades dock att HD inte kommer att handlägga Assanges sak, rapporterar tyska Deutsche Welle.

Detta innebär att det nu är upp till den brittiska inrikesministern Priti Patell att bestämma om Storbritannien ska tillmötesgå USA:s begäran att få Assange utlämnad. Om inrikesministern beslutar att utlämna Assange så kan han dels begära omprövning av ministerns beslut, dels kan han åtminstone formellt begära att få saken handlagd i Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna.

Visselblåsaren är efterlyst i USA och anklagas för att ha publicerat hemligstämplade dokument angående krigen i Irak och Afghanistan. Assange riskerar fängelse i upp till 175 år.Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!