Havsuttrar hjälper viktiga ekosystem

publicerad 29 januari 2024
- av Sofie Persson

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


14 150 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Populationstillväxten bland havsuttrar förbättrade de marina skogarnas motståndskraft i Kalifornien under förra seklet, visar en studie. Resultaten pekar mot vikten av att bevara och återhämta den hotade sydliga havsuttern som en naturlig lösning för att återställa skadade undervattensekosystem.

Marina skogar är undervattenshabitat där särskilda ekosystem bildas. Ofta återfinns tång som växer likt ett träd från havsbotten och brunalgen kelp återfinns också ofta i stora mängder. Marina skogar anses vara ett av de mest produktiva och dynamiska ekosystemen på jorden, men är idag hotade på flera håll.

I studien, som gjorts av forskare vid Monterey Bay Aquarium, kunde man se att det skett markanta förändringar i de marina skogarna mellan år 1910 och 2016. För att mäta hur skogarna förändrats använde man sig av historiska undersökningar av skogarna från början av 1900-talet för att göra detaljerade uppskattningar av krontakets utbredning, biomassa och kollagring. Samtidigt korrigerade man för årliga variationer och skillnader i undersökningsmetoder.

Under denna tid har krontaken i skogarna ökat längs den centrala delen av kusten. Det är också just i den regionen som den sydliga havsuttern lever och den enda plats där de överlevt efter att nästan ha jagats till utrotning under 1800-talet.

På hundra år kompenserade havsutterns gynnsamma inverkan på de marina skogarna längs centralkusten nästan helt för förlusterna av skogarna som skedde i norra och södra Kalifornien, visar studien som publicerats i den vetenskapliga tidskriften PLOS Climate. Det resulterade i endast en liten total nedgång i skogarna i hela landet under den här perioden.

– Vår studie visade att marina skogar är mer omfattande och motståndskraftiga mot klimatförändringar där havsuttrar har återbesatt Kaliforniens kustlinje under det senaste århundradet. Där havsuttrar saknas har marina skogar minskat dramatiskt. Faktum är att vi fann att populationsdensiteten för havsutter var den starkaste prediktorn för förändringar i kelpens krontäckning under denna hundraårsperiod, säger huvudförfattaren Teri Nicholson.

Mellan 1910 och 2016 minskade endast kelptaket sex procent i hela landet. Tittade man mer regionalt minskade dock krontaken i de norra och södra regionerna med 63 respektive 52 procent. Däremot ökade den nästan överallt längs den centrala kusten, med uppskattningsvis 56 procent av kelpskogens täckning.

Studien visar att om uttrarna återvänder till områden i sitt historiska utbredningsområde kan det bidra till att återställa kelpskogar och dessas fördelar på fler platser längs Kaliforniens kust.

Fakta: Sydlig havsutter (Enhydra lutris nereis)

Underart av havuttern (Enhydra lutris) som lever kring centrala Kaliforniens kustlinje. Den är bland de minsta vattendäggdjuren och väger mellan 20 och 28 kilo.

Den äter gärna musslor, snäckor och sjöborrar. Ibland tar den fiskar. De kan dyka över 90 meter djupt, men håller sig oftast kring 25 meters djup.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!