Uttern kan strykas från rödlistan

publicerad 12 november 2023
- av Sofie Persson
Sveriges uttrar har återhämtat sig, men än finns orosmoln kring det simkunniga mårddjuret.

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


14 150 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Utterns återhämtning i Sverige kan leda till att arten stryks från rödlistan. Tack vare förbättrade livsmiljöer och minskade hot har utterns population ökat markant, men miljögifters inverkan på artens reproduktion är fortfarande en orosfaktor.

I slutet av 1900-talet var uttern nästan utrotad i Sverige, något som troligtvis till stor del berott på olika miljögifter. Med hjälp av diverse åtgärdsprogram som exempelvis förbättrade livsmiljöer, mindre jakt och minskad risk för trafikolyckor har uttern dock sakta blivit mer och mer livskraftig under åren. Uttern har klarat sig så pass bra i Sverige att föreningen Rädda uttern lades ned 2015, då man ansåg att den uttjänat sitt syfte. Idag betecknas uttern som “nära hotad” i den senaste rödlistan, som är från 2020.

I nästa version av rödlistan, som kommer 2025, kan det dock bli aktuellt att ta bort uttern helt, rapporterar Natursidan. Detta beror på en betydande ökning av utterpopulationen i hela landet.

Vår bedömning är att arten är livskraftig, och den kan falla ur rödlistan vid nästa rödlistningstillfälle, säger Henrik Thurfjell, organismgruppsansvarig SLU Artdatabanken.

Det uppskattas finnas omkring 4000 reproduktiva individer idag i Sverige, där arten bland annat spridit sig till nya områden i Götaland och Svealand under de senaste 10-15 åren. Uttern finns dock i hela landet.

Trots framstegen råder dock tvivel kring utterns reproduktionsförmåga, bland annat mot bakgrund av att det fortfarande uppmäts höga halter miljögifter som PFOS och PBDE, enligt Artdatabanken. Eftersom dessa är “nya miljögifter” vet man heller inte vilka konsekvenser dessa halter innebär för arten. I en rapport från Naturhistoriska riksmuseet i början av året, framkom att det fanns en fortsatt hög halt PFAS och även läkemedel hos svenska uttrar, något som Nya Dagbladet rapporterade om.

Fakta: Utter (Lutra lutra)

Arten finns i hela Skandinavien, men har dock en mindre population i Danmark. Den finns även i andra delar av Europa, Asien och Nordvästafrika. Uttern förekommer inte på Island eller Färöarna.

Födan består mestadels av fisk, men även av insekter, fåglar, groddjur och mindre däggdjur. Uttern trivs bäst vid vatten som erbjuder riklig tillgång på lättfångad föda året runt och som har tillgång till platser där uttern kan vila ostört och föda ungar.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!