Stabil ökning av tigrar i världen

publicerad 22 april 2016

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


11 280 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Tigern har kommit bli en av de mest välkända symbolerna för bevarandet av den biologiska mångfalden och hotade arter. Nu rapporteras det att antalet djur har ökat med 20 procent sedan 2010.

I dagsläget räknar WWF att det finns omkring 3900 tigrar i det vilda runt om i världen, detta är en stabil ökning sedan 2010 då man bedömde att det fanns omkring 3200 djur.

– För första gången på decennier ser vi en uppåtgående trend för tigrarna. Det är glädjande och ett kvitto på att vi kan rädda arter och livsmiljöer när regeringar, lokalsamhällen och naturvårdare arbetar tillsammans, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på Världsnaturfonden WWF, i ett pressmeddelande.

Antalet tigrar har ökat i såväl Indien som Ryssland, Nepal och Bhutan och det goda resultatet beror både på bättre övervakning av stammen och på bättre skyddsåtgärder som hindrar illegal jakt och liknande.

Allra flest tigrar finns det Indien med 2226 djur, i Ryssland finns det 433 tigrar och i Nepal och Bhutan 198 respektive 103 djur. Tigern är dock fortfarande akut hotad och kring förra sekelskiftet fanns det omkring 100.000 tigrar på den asiatiska kontinenten, stammen har alltså minskat med mer än 95 procent på omkring 100 år.

Enligt WWF så beror tigerns fortsatta framtid främst på hur Indien och Ryssland hanterar hotet mot stammen och vilka åtgärder dessa sätter in. Ett officiellt mål har dessutom satts upp gemensamt av alla ”tigerländer” som går ut på att öka antalet vilda tigrar till minst 6000 djur år 2022.

Sedan mitten av 1900-talet har tre underarter utrotats i det vilda: Balinesisk tiger, den kaspiska tigern och Javatigern. Sex underarter återstår, och ingen av dessa bedöms som livskraftig.

 

Carl Svensson
carl.svensson@nyadagbladet.se

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!