Inrikes

Försvaret

Foto: Anna Norèn / Försvarsmakten / Combat Camera

”Försvaret klarar inte avancerat motstånd”

Inrikes Måste välja mellan kvalitet och kvantitet. Försvarsmakten flaggar för att budgeten inte räcker för att skydda landet mot avancerade attacker.