OPCW


OPCW tilldelas Nobels fredspris

Utrikes"För sitt arbete att avskaffa kemvapen" Organisationen för förbud mot kemiska vapen, OPCW, tilldelades Alfred Nobels fredspris.