IT/Övervakning

Konkurrensverket: Avveckla presstödet

Ekonomi ”Begränsar effektiv konkurrens mellan dagstidningarna” | Konkurrensverket anser att man borde avskaffa det skattefinansierade presstödet på sikt.