Konkurrensverket: Avveckla presstödet

publicerad 10 februari 2014

Konkurrensverket, KKV, anser att man borde avskaffa det skattefinansierade presstödet på sikt eftersom det begränsar en effektiv konkurrens mellan dagstidningarna.

I sitt remissyttrande till Presstödskommitténs förslag om höjda maxbelopp för presstödstidningar skriver Konkurrensverket att man ur konkurrenshänseende borde se till att driftstödet avskaffas.

Förbättra förutsättningarna för dagstidningar att konkurrera utifrån pris och kvalitet genom att successivt avskaffa presstödet.

Konkurrensverket håller dock med Presstödskommittén om att reklamskatten för tidningarna borde slopas helt.


Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!