Konkurrensverket: Avveckla presstödet

publicerad 10 februari 2014

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


19 730 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Konkurrensverket, KKV, anser att man borde avskaffa det skattefinansierade presstödet på sikt eftersom det begränsar en effektiv konkurrens mellan dagstidningarna.

I sitt remissyttrande till Presstödskommitténs förslag om höjda maxbelopp för presstödstidningar skriver Konkurrensverket att man ur konkurrenshänseende borde se till att driftstödet avskaffas.

Förbättra förutsättningarna för dagstidningar att konkurrera utifrån pris och kvalitet genom att successivt avskaffa presstödet.

Konkurrensverket håller dock med Presstödskommittén om att reklamskatten för tidningarna borde slopas helt.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!