500 forskare i brev till FN: Ingen nödsituation för klimatet

publicerad 30 september 2019
- av Isac Boman

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


22 420 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


I ett öppet brev adresserat till FN:s generalsekretariat från 500 framstående klimatforskare och akademiker deklarerar man att det inte råder någon akut klimatkris, och uppmanar FN till revision av nuvarande riktlinjer för klimatpolitiken. Deklarationen syftade till att tas upp under FN:s klimattoppmöte i New York.

I brevet uppmanar man vidare FN att under 2020 hjälpa till att i traditionell vetenskaplig anda organisera öppna samtal och debatter mellan världens främsta forskare i klimatfrågan i syfte att ge båda sidor av klimatdebatten ett fullt och rättvist fokus.

Deklarationen är organiserad av den nederländske professorn i geofysik Guus Berkhout och forskarnätverket Climate Intelligence Foundation. Ingemar Nordin, professor emeritus vid Linköpings universitet, är ambassadörsundertecknare vid sidan av 17 andra svenskar som skrivit under deklarationen, däribland Nya Dagbladets krönikör och klimatanalytiker Lars Bern.

Forskarna för bland annat fram en skarp kritik mot tillkortakommanden hos de klimatmodeller som man menar inte tillnärmelsevis är rimliga som grund för politiska beslut.

Man menar också att modellerna vid sidan av antropogena faktorer förbiser den naturligt förväntade uppvärmningen sedan Lilla istidens slut 1850, liksom de positiva effekterna av koldioxid i form av ökade skördenivåer och den globala växtlighetens totala biomassa.

Man trycker också hårt på avsaknaden av statistiska belägg för att global uppvärmning skulle ha intensifierat orkaner, översvämningar, torka och liknande naturkatastrofer, eller gjort dem mer frekvent förekommande. Istället vädjar man till en lugn och nykter analys och att åtgärder som vidtas måste ha effekter på miljön i stort framför koldioxiden som enskild faktor.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!