Klimatdebatten

500 forskare i brev till FN: Ingen nödsituation för klimatet

I ett öppet brev adresserat till FN:s generalsekretariat från 500 framstående klimatforskare och akademiker deklarerar man att det inte råder någon akut klimatkris, och uppmanar FN till revision av nuvarande riktlinjer för klimatpolitiken. Deklarationen syftade till att tas upp under FN:s klimattoppmöte i New York.

I brevet uppmanar man vidare FN att under 2020 hjälpa till att i traditionell vetenskaplig anda organisera öppna samtal och debatter mellan världens främsta forskare i klimatfrågan i syfte att ge båda sidor av klimatdebatten ett fullt och rättvist fokus.
Deklarationen är organiserad av den nederländske professorn i geofysik Guus Berkhout och forskarnätverket Climate Intelligence Foundation. Ingemar Nordin, professor emeritus vid Linköpings universitet, är ambassadörsundertecknare vid sidan av 17 andra svenskar som skrivit under deklarationen, däribland Nya Dagbladets krönikör och klimatanalytiker Lars Bern.

Forskarna för bland annat fram en skarp kritik mot tillkortakommanden hos de klimatmodeller som man menar inte tillnärmelsevis är rimliga som grund för politiska beslut.

Man menar också att modellerna vid sidan av antropogena faktorer förbiser den naturligt förväntade uppvärmningen sedan Lilla istidens slut 1850, liksom de positiva effekterna av koldioxid i form av ökade skördenivåer och den globala växtlighetens totala biomassa.

Man trycker också hårt på avsaknaden av statistiska belägg för att global uppvärmning skulle ha intensifierat orkaner, översvämningar, torka och liknande naturkatastrofer, eller gjort dem mer frekvent förekommande. Istället vädjar man till en lugn och nykter analys och att åtgärder som vidtas måste ha effekter på miljön i stort framför koldioxiden som enskild faktor.

 


Isac Boman
isac.boman@nyadagbladet.se

 


Liknande artiklar:

Eftersom du läser det här…

Nya Dagbladet är Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning. Vi ägs inte av några mediekoncerner eller utländska riskkapitalbolag. Vi styrs inte av industriintressen eller någon politisk korrekthet.

Men att driva fri oberoende media kostar. Med ditt stöd kan vi fortsätta att växa och bli en verkligt utmanande kraft till de gamla mediehusen.

Stöd oss via Swish på 072 722 01 72, PayPal eller via andra alternativ på denna länk.

Tack för ditt stöd!