Krönikor

Jordens växtlighet behöver mer koldioxid

Jordens växtlighet behöver mer koldioxid. Det är huvudpunkten i Tege Tornvalls senaste krönika.

Publicerad 6 september 2018

FN:s klimatpanel IPCC larmar om att mer koldioxid i atmosfären skulle hota vår värld med farlig uppvärmning. Men det är kraftigt överdrivet.

Nuvarande CO2-halt drygt 410 ppm (miljondelar) är historiskt sett låg trots viss ökning sedan Lilla Istiden ca 1300-1880. Mer koldioxid gynnar växtlighet och skördar. I växthus brukar runt 800-1.200 ppm ge bäst utbyte.

Tidigare eror med rikare växt- och djurliv var 5-10 grader varmare och hade flerfalt högre CO2-halter.

Att varna för flera gånger lägre halter än under dessa för livet gynnsamma perioder är inte trovärdigt.

Effekter av olika CO2-halter:

CO2-halt ppm – Effekter

150 – Nedre gräns även för tålig växtlighet

Under 200 – Sena istiders låga halt

280 – Mätt halt i borrkärnor från Antarktis (missvisande)

260-360 – Växlande halt tiden 800-1900 e. Kr. (Knouwenberg m. fl.)

300-400 – Efter långa istider för 300 miljoner år sedan

315 – Mätt på vulkanen Mauna Loa i Hawaii år 1958 (Kealing)

321 – Medelvärde för 1800-talet (Beck).

410 – Rådande halt sommar 2018

800-1.200 – Optimal halt i växthus

1.000-2.000 – Dinosauriernas värmeperiod för 270-65 miljoner år sedan

4.000-8.000 – Värmeperiod Kambrium för 542-400 miljoner år sedan

8.000 – Övre gräns för besättningar i ubåtar

15-20.000 – Svårt för människor att andas

30.000 – Folk förlorar medvetandet

40.000 – Halten i vanlig utandningsluft

80.000 – Dödlig dos, man kan inte ta upp syre

800-900.000 – Tidig atmosfär efter enorma vulkanutbrott.

CO2-halten mäts i ppm = miljondelar. Nuvarande halt motsvarar 0,04 procent.

 

 

Tege Tornvall, Nätverket Klimatsans

Tege Tornvall är erfaren faktajournalist med förflutet för bland annat Veckans Affärer, Ny Teknik, Teknisk Tidskrift och annan fackpress samt som info-konsult för ledande data- och industriföretag samt dåvarande Mekanförbundet.

Han är också aktiv inom nätverket Klimatsans och har givit ut två böcker i klimatfrågan: “Solen driver vårt klimat” samt “Tänk om det blir kallare?”.

 


Liknande artiklar:

Eftersom du läser det här…

Nya Dagbladet är Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning. Vi ägs inte av några mediekoncerner eller utländska riskkapitalbolag. Vi styrs inte av industriintressen eller någon politisk korrekthet.

Men att driva fri oberoende media kostar. Med ditt stöd kan vi fortsätta att växa och bli en verkligt utmanande kraft till de gamla mediehusen.

Stöd oss via Swish på 072 722 01 72, PayPal eller via andra alternativ på denna länk.

Tack för ditt stöd!