Vattenfall vill bygga nya kärnkraftverk

publicerad 1 juli 2022
- av Sofie Persson
Ringhals kärnkraftverk.

Vattenfall vill utreda möjligheten att bygga två nya, mindre kärnkraftverk vid Ringhals.

Vi behöver hitta en väg framåt för att kunna möta det ökade behovet som finns, säger Vattenfalls vd Anna Borg.

Idag kommer ungefär 30 procent av energiproduktionen från kärnkraftverk i Sverige och debatten angående att ha kvar dem eller ej har länge stått och trampat på grund av olika åsikter. Under vintern har elförbrukningen överstigit kapaciteten och priserna ökat därefter. Nu i juni presenterade regeringen nya förslag inom energiområdet, lagom till valet, för att få bukt med det ökade elbehovet. Bland annat menade man att man vill öppna upp för att förlänga drifttiden för kärnkraftverken.

Nu har den statligt ägda eljätten Vattenfall beslutat att man ska utreda möjligheten att bygga två minireaktorer, även kallade SMR-reaktorer, vid Ringhals kärnkraftverk, rapporterar TT. Enligt bolaget ska en förstudie vara klar vid årsskiftet 2023-2024 och om allt blir som det planeras kan den första SMR-reaktorn tas i bruk i början av 2030-talet.

Vi behöver hitta en väg framåt för att kunna möta det här ökade behovet som finns, säger Vattenfalls vd Anna Borg.

Vidare menar Borg att det i nuläget inte finns några ”etablerade processer för tillstånd hos Strålsäkerhetsmyndigheten” och att det ”arbetet behöver göras”, men att regeringen har för avsikt att ge ett sådant uppdrag till myndigheten.

Jag har förstått att man ifrån politikens sida har för avsikt att ge ett uppdrag till Strålsäkerhetsmyndigheten för att titta på hur licensieringen av det här skulle kunna gå till, säger Borg.

Vid Ringhals stängde man två av de fyra reaktorerna 2019 respektive 2020. SMR-reaktorer ska använda sig av samma ”kärnklyvningsteknik” som vanliga kärnkraftverk men ska vara billigare i drift och därmed också ge billigare el.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!