Jacob Nordangård

Foto: WEF/CC BY-NC-SA 2.0

Recension: "Den globala statskuppen"

RecensionerJacob Nordangårds nya bok ger en väldokumenterad inblick i det senaste årets coronarelaterade dramatik, skriver recensenten Ingrid Björkman.