Den globala statskuppen av Jacob Nordangård

En resa från början till slut genom 1900-talets katastrofer och hot så som atombomber, överbefolkning, terrorism, flyktingkriser och pandemier. Den globala statskuppen är ett måste för den som vill förstå hur världen ser ut, hur de olika pusselbitarna hänger ihop och varför saker ser ut som det gör. Det skriver Nya Dagbladets recensent Martin Nilsson.

publicerad 21 april 2022
- av Isac Boman

Ordet statskupp associerar nog det flesta med ett plötsligt, våldsamt maktövertagande, med stridsvagnar runt regeringsbyggnader, arresteringar, utrensningar av dissidenter, övertagande av media och så vidare. Men så måste det inte alltid gå till,” skriver författaren Jacob Nordangård om sin bok Den globala statskuppen, en kunskapshöjande fröjd att plöja igenom där Nordangård tar med läsaren på ett spännande djupdyk ner bland maktstrukturer och nätverk som styr den värld vi lever i. 

Från första världskriget har institutioner och organisationer formats och upprätthållits för att utåt sett vara till för att hjälpa samhället och människor till en bättre och mer friare värld. Men är det verkligen så det ligger till? Nordangård går till botten med det hela och i Den globala statskuppen läggs alla korten på bordet och vi får snabbt en inblick i hur bland annat FN, Romklubben, World Economic Forum och G20-gruppen alla är aktörer som arbetar efter de globala ekonomiska krafterna och dansar efter samma pipa. 

Nordangård beskriver ingående hur de olika aktörerna är uppbyggda och kopplar ihop hur världens dolda ledare arbetar ihop för att få sin vilja igenom, och med hjälp av allt från klimatkriser och viruspandemier påskyndar skapandet av en global statsmakt och en digital global valuta. Vi får även följa med i hur författaren menar att processen går till och vilka metoder som används för att fortsätta hålla allt och alla i ett fast grepp. 

I en värld uppbyggd på visioner, taktiska hot och övertagande föds även motstånd fram på flera olika nivåer och i Den globala statskuppen kartlägger även Nordangård hur motsatsen till den globala kuppen ser ut i början av 2020-talet och belyser de olika aktiva motståndsrörelserna. 

Den globala statskuppen är ett måste för den som vill fördjupa sig i och förstå hur världen ser ut, hur de olika pusselbitarna hänger ihop och varför saker ser ut som det gör. Boken är pedagogiskt upplagd och Nordangård tar med läsaren på en resa från början till slut genom 1900-talets katastrofer och hot så som atombomber, överbefolkning, terrorism, flyktingkriser och pandemier. Vi lär oss längs resans gång hur världsekonomin är beroende av hoten och på vilket sätt allt vävs ihop i ett enda stort spindelnät för att kuppen ska kunna genomföras så smidigt och osynligt som möjligt. 

”För att lyckas med kuppen krävs ett målmedvetet långsiktigt arbete, en väloljad propagandaapparat och att man väntar på rätt tillfälle”, konstaterar Nordangård. 

ISBN: 978-91-985843-4-9

Den globala statskuppen (2020) av Jacob Nordangård är utgiven av Pharos förlag och kan beställas här. 2021 är den tredje upplagan utökad med två nya kapitel.

Om författaren:

Foto: Jacob Nordangård/Facebook

Jacob Nordangård är författare, debattör, forskare och musiker. Har tidigare arbetat som bland annat universitetslektor och har filosofie doktorsexamen i Tema Teknik och Social Förändring samt magisterexamina i Geografi samt i kultur, Samhälle, Mediegestaltning vid Linköping Universitet.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!