internetsäkerhet


Foto: © Wikimedia/Colin

En av tre storsajter har säkerhetsproblem

IT/ÖvervakningKraftigt överskattad säkerhet. I en ny rapport framgår det att en tredjedel av världens största internetsajter har allvarliga säkerhetsbrister.