födselGröna områden viktiga för mödrar

Hälsa[caption id="attachment_23425" align="aligncenter" width="450"] Foto: Paul Joseph/CC BY 2.0[/caption] Blivande mödrar som bor i områden med mycket träd, gräs och annan grönska löper mindre risk