Studie om sen avnavling startar i Dalarna

publicerad 2 oktober 2022
- av Sofie Persson

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


14 150 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


SAVE-studien som pågått i några år undersöker om nyfödda barn som behöver någon form av andningsstöd mår bra om man avvaktar tre minuter med att klippa navelsträngen. Nu kommer även nyfödda barn i Dalarna att kunna delta i studien.

Hur länge man ska vänta med att klippa navelsträngen vid födseln är en fråga som fått alltmer uppmärksamhet. Tidigare har man ofta klippt navelsträngen relativt snabbt, men idag är det mer vanligt att man väntar. Från moderkakan får barnet fortfarande blod även efter födseln, vilket har visat sig ha positiva effekter. Exempelvis fann man i en svensk studie från 2011 att risken för järnbrist är betydligt lägre hos barn som avnavlats tre minuter efter födseln till skillnad från de som gjorde det inom tio sekunder. Samma studie följde senare upp dessa barn och man fann då att barnen vid fyra års ålder hade något bättre finmotorik än de andra barnen. Det gällde främst pojkarna.

Vissa menar att tidigare avnavling minskar risken för blödningar hos modern. I en granskning av 15 studier angående ämnet 2013, där sammanlagt 3911 kvinnor och deras barn deltog, fann man dock ingen skillnad i blödningar hos modern när man jämförde tidig och sen avnavling. Däremot var barnen som avnavlats senare friskare i flera avseenden, förutom en liten ökad risk för gulsot.

Under 2019 påbörjades en ny studie vid Skånes universitetssjukhus och Lunds universitet där man istället ville titta på den nyföddas andning. Ungefär var tionde bebis som föds behöver någon form av andningshjälp och kommer inte andningen igång finns det risk för exempelvis hjärnskador. Idag är rutinen att navelsträngen direkt klipps av om det nyfödda barnet behöver andningshjälp. Forskare vill dock titta på hur det påverkar barnets hälsa om man avvaktar i tre minuter med att klippa navelsträngen, både på kortare och längre sikt.

Den så kallade SAVE-studien har nu pågått i några år och även på andra sjukhus. Nu kommer även barn som föds i Dalarna att ingå i studien, rapporterar skattefinansierande SVT.

Vi vill se om nyfödda barn som behöver någon form av andningsstöd när de föds mår bra om man avvaktar med att klippa navelsträngen i minst tre minuter, säger Andreas Odlind som är överläkare och neonatolog på Falu lasarett.

De som skall vara med i studien kommer att få information om denna och sedan godkänna om de vill delta eller inte. Vilken sorts hantering man sedan får lottas ut.

Barnen kommer att få samma behandling om de kräver andningshjälp – den enda skillnaden är att navelsträngen är kvar, vilket Odlind menar är en fördel.

Det är samma utrustning som på akutrummet och samma personal, det enda som skiljer är platsen. En annan fördel är att vi inte behöver separera barnet från modern när det får andningsstöd.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!