Fortsatt befolkningsökning i Sverige

Etnisk undanträngningspolitik

publicerad 23 februari 2022
- av Sofie Persson
Götaplatsen, Göteborg.

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


11 280 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Folkmängden i Sverige fortsatte att öka även under 2021, enligt SCB:s befolkningsstatistik. Anledningen är den ökade invandringen och fler födslar. I statistiken framgår även att folkmängden ökade mest i Göteborg och att det vanligaste födelselandet bland utrikesfödda är Syrien.

Den sista december beräknades att det fanns 10 452 326 individer i landet, vilket är en ökning på 73 031 personer. Procentuellt ger det en ökning på 0,7 procent, vilket i sig är något större än under 2020 då ökningen låg på 0,5 procent.

Befolkningen ökar av två skäl. Dels för att det föds fler än det dör, dels för att fler invandrar än utvandrar. Största delen av folkökningen förklaras av invandringsöverskottet, säger Rasmus Andersson, befolkningsstatistiker på SCB.

Antalet födda ökade i Sverige under 2021 och överskottet där blev 22 305 personer. Samtidigt minskade antalet döda något jämfört med de senaste två åren och låg på 91 958 personer.

Under 2021 invandrade 90 631 personer till Sverige samtidigt som 48 284 utvandrade, vilket i sig ger ett invandringsöverskott på 42 347 personer. Det finns också en eftersläpning i rapporteringarna av antalet invandrade under 2020, men det räknas vid sidan av överskottet för 2021. Det vanligaste födelselandet för invandrade personer var fortsatt Sverige, på andra plats kom Indien och tredje Syrien.

En nyhet i SCB:s befolkningsstatistik är tabellen om vanligaste födelseland bland utrikesfödda i varje kommun. Där fann man att Syrien var det vanligaste födelselandet i 121 av 290 kommuner. Personer födda i Finland är vanligast i 69 kommuner. På delad tredje plats är Norge och Polen, som är vanligast i 16 kommuner vardera.

Folkmängden ökade i 19 av 21 län och i 205 av landets 290 kommuner. Högst folkökning hade Göteborg (4 493) följt av Malmö (3 800), Uppsala (3 757) och Stockholm (3 219).

I 85 kommuner minskade istället folkmängden. De största totala befolkningsminskningarna var i Lomma (-238), Bengtsfors (-182) och Karlshamn (-176).

Fakta: Sveriges befolkning 2021

Befolkningsstatistiken baseras på folkbokförd befolkning. För att ingå i statistiken ska man med andra ord någon gång under året har varit folkbokförd i Sverige.

Folkökningen definieras som skillnaden mellan folkmängden vid årets början och årets slut.

Händelser (födslar, dödsfall, in- och utvandringar) som skett före 2021, men som rapporterades under året, påverkar folkmängden men redovisas inte som händelser under 2021. De redovisas i en så kallad justeringspost.

Befolkningen bestod av 49,7 procent kvinnor och 50,3 procent män.

Källa: SCB

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!