Europeiska unionenSveriges EU-avgift kan höjas med 40 procent

EkonomiEU:s nya flerårsbudget innebär att Sverige kan komma att få betala ytterligare 16 miljarder kronor till EU varje år. Det motsvarar en ökning på 40 procent jämfört med den nuvarande EU-avgiften.


Veckans teckning