Essex


Gravid mammas foster togs av socialen

UtrikesBlev tvångsdrogad av läkare. En gravid italiensk kvinna i England på jobbresa fick sitt barn omhändertaget genom kejsarsnitt. Anledningen var att hon led av panikattacker.