Sociologiprofessorer: “Könsuppdelad idrott härstammar från vit makt”

Kulturrevolutionen i Väst

publicerad 3 mars 2023
- av Jan Sundstedt
Sociologiprofessorerna Dr. Travers vid Simon Fraser University och Anima Adjepong, University of Cincinnati, infällda i bild. I bakgrunden en collegetävling i simning.

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


14 150 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Biologiska män tar allt större plats inom damidrotten. Två amerikanska universitetsprofessorer menar dock att könsuppdelad idrott inte heller är något önskvärt och menar att uppdelningen kommer från vad man kallar “vit makt” eller “vit överhöghet”. Genom att dela upp tävlingsidrott efter man och kvinna, menar professorerna, upprätthålls således “patriarkala maktstrukturer”.

Sociologiprofessorerna Anima Adjepong, University of Cincinnati och Dr. Travers vid Simon Fraser University hävdar i en debattartikel vid den University of Minnesota-baserade tanksmedjan The Society Pages att “könssegregering reproducerar ojämlikhet mellan könen”.

Mer än någon annan institution uppvisar sporten det kulturella systemet av binära könsskillnader och får den att verka naturlig“, skriver de.

I samma debattartikel kräver professor-duon att könssegregeringen inom idrotten helt måste upphöra. Författarna påstår att transsexuella kvinnor inte regelbundet presterar bättre än biologiska kvinnor. Trots att studier visar att så är fallet även efter lång tid av behandling med kvinnliga könshormoner, vilket bland annat NBC rapporterat om – vid sidan av de många fall där transmän kommit att dominera damsporter.

Dagens idrottsmiljöer är trots allt ett resultat av det europeiska koloniala projektet som positionerade idrotten som en del av ett “civiliserande” projekt som i grunden var vit överhöghet och heteropatriarkalisk”, skriver Adjepong och ‘Travers’ vidare.

Författarna ventilerar i artikeln även häftig kritik mot lagförslag som förbjuder biologiska män att delta i damidrotter som de menar “på olika sätt delegitimerar och utesluter transpersoner”.

Vidare förfäktar man att lagarna “stöds av en konstellation av vita suprematistiska, konservativa och heteropatriarkala organisationer och rörelser”.

Att kvinnliga atleter hamnar i skymundan av biologiska män som tillåts tävla under damidrottens baner förkastar man kategoriskt.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!