Fiskar i haven krymper – men blir fler

publicerad 24 september 2023
- av Sofie Persson

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


14 150 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


I en större studie har forskare från olika länder under en längre period studerat olika fiskarter. Av studien framkom det att fiskar i haven ständigt krymper, samtidigt som de ökar i antal.

Forskare från 17 olika lärosäten i Skottland, Tyskland, Kanada, Österrike, USA och Sverige, där bland annat Göteborgs universitet deltagit, har tittat på tidsserier baserade på 60 års datainsamling över djur och växter från hela planeten.

Bland annat kunde man se att förändringar i miljön påverkar arter på olika sätt, exempelvis såg man ett samband mellan en ökande medeltemperatur och fjällbjörkars och vissa buskars framfart i den svenska fjällkedjan.

I studien, som publicerades i den vetenskapliga tidskriften Science, kunde man även konstatera att havens fiskar krympt i storlek under de senaste 60 åren. Förändringarna kan bero på både att individer inom olika arter blir mindre, men också att större arter ersätts med mindre.

Stora fiskar har allt sämre odds, oavsett om det är på grund av vad människor föredrar att äta eller att fiskarnas livsmiljöer blir varmare, säger huvudförfattaren Dr Inês Martins från University of St Andrews i Skottland, i ett pressmeddelande.

Däremot visar studien att fiskarna i haven istället blir fler i antal än tidigare, vilket antyder att ekosystemen kan kompensera vid förändringar så att den totala mängden biomassa hålls konstant.

Forskarna menar att det är viktigt att fortsätta övervaka de förändringar som sker inom olika arter och deras egenskaper för att kunna förstå effekterna av såväl miljöförändringar som direkt mänsklig påverkan.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!