2000 klimataktivister stämmer Schweiz regering – för klimatförändringar

Klimatöverdrifterna

publicerad 31 mars 2023
- av Isac Boman
Kvinnorna menar att regeringen är ansvariga för deras åkommor.

Över 2000 äldre kvinnliga klimatalarmistiska aktivister menar att den schweiziska regeringens klimatpolitik kränker deras rätt till liv och hälsa – och har därför valt att dra regeringen inför Europadomstolen.

Under sex års tid har aktivisterna utan framgång försökt driva liknande fall i inhemska schweiziska domstolar. Enligt den brittiska statskanalen BBC är det nu första gången någonsin som ett fall om klimatförändringarnas påstådda påverkan på de mänskliga rättigheterna tas upp i Europadomstolen.

Aktivisterna hävdar bland annat att temperaturen i Schweiz ska stiga snabbare än det globala genomsnittet och att landet i och med detta också drabbas av fler värmeböljor än vad som är normalt, vilket man i sin tur härleder till att äldre kvinnor är hårdare drabbade än andra.

– På grund av klimatförändringen har vi fler värmeböljor och äldre kvinnor drabbas hårdare. De dör oftare under dessa värmeböljor än de annars skulle ha gjort, kommenterar Elisabeth Stern, som är en av de drivande i rättsprocessen.

De schweiziska kvinnorna som kallar sig för själva för ”Klubben för klimatseniorer” med en medelålder på 73 år, hävdar att klimatförändringarna försätter deras mänskliga rättigheter, hälsa och liv i fara och de menar att deras medicinska journaler och läkarutlåtanden kan bevisa detta.

Deras förhoppning är att Europadomstolen ska beordra Schweiz regering att ”arbeta hårdare” när det kommer till att minska utsläppen av växthusgaser.

– En del människor säger: varför klagar du, du kommer att dö ändå. Men vi vill inte dö bara för att vår schweiziska regering inte har lyckats komma med en anständig klimatpolitik, fortsätter Stern.

Såväl EU:s som Schweiz politiska ledning har länge hävdat att mänskligt orsakade klimatförändringar är ett verkligt fenomen och att dessa även utgör ett existentiellt hot. Schweiz regering anser dock inte att det finns någon belagd koppling specifikt till hälsan hos äldre kvinnor och att de kvinnliga klimataktivisterna därför heller inte har något fog för sina anklagelser.

Om Europadomstolen dömer till aktivisternas fördel och håller Schweiz regering ansvariga för klimatförändringarnas påstådda hälsoeffekter kan detta enligt BBC sätta ett prejudikat för samtliga 46 medlemsstater.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!