Svampar kommunicerar – med upp till 50 “ord”

publicerad 1 maj 2022
- av Isac Boman

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


6370 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


I en ny studie har forskare identifierat mönster i de elektriska signaler som svampar skickar sinsemellan. Svamparnas underjordiska struktur påminner om hur nervceller överför information hos människor där man kan utröna olika typer av signaler man upptäckt som motsvarar ungefär 50 ord.

En nyligen genomförd studie, med matematiska analyser av de elektriska signaler som svampar skickar till varandra, har identifierat ett mönster som forskare menar har strukturella likheter med mänskligt tal. Tidigare forskning har visat att svampar kommunicerar med varandra med hjälp av impulser genom en underjordisk struktur som påminner om hur nervceller överför information hos människor, vilket nu lett till att forskare hävdar att det är troligt att svampar på detta sätt ”pratar” med varandra.

De elektriska impulserna och signalerna som de mykologiska organismerna skickar till varandra innehåller information om exempelvis var det finns näring eller möjligtvis även potentiella hot.

Professorn Andrew Adamatzky från University of West of England har undersökt fyra olika svamparter för att studera de impulser som svamparna skickar ut genom att sätta in små mikroelektroder i svamparnas underjordiska struktur. Med hjälp av matematiska analyser konstaterades att impulserna hade ett mönster som liknade ett ordförråd på upp till 50 ord.

Adamatzky menar att det mest sannolika är att dessa impulser kan liknas med samma typ av informationsutbyte som vargar har när de ylar för att kommunicera.

– Det finns också ett annat alternativ, poängterar Adamatzky. Att de inte säger någonting.

Vad man dock vet, tillägger han, är att svamparnas signaler inte är slumpmässiga utan följer specifika mönster. Forskning kring mykologiska organismer har också påvisat att det finns ett pulserande beteende i det underjordiska nätverk som svampar använder sig utav när de söker föda för att växa.

Dan Bebber, docent i biovetenskap vid University of Exeter av British Mycological Society, säger att upptäckterna är mycket intressanta men menar samtidigt, med glimten i ögat, att det krävs mycket mer forskning innan man kommer att kunna se ”Svampspråk” i ordböckerna.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!