Närhet till naturen minskar användningen av antidepressiv medicin

publicerad 24 juni 2024
- av Sofie Persson
Naturen har starka positiva effekter för vår psykiska hälsa.

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


4360 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


När man har mer natur kring bostaden minskar också användningen av antidepressiva läkemedel, visar en studie från Stockholms universitet. Forskarna menar att grönytor är viktiga för att främja befolkningens psykiska hälsa.

I den befolkningsbaserade forskningsstudien, som publicerats i tidskriften Landscape and Urban Planning, har man tittat på hur mycket gröna ytor man har kring hemmet och samtidigt undersökt årsvisa uttag av antidepressiva läkemedel för dessa personer. Totalt ingick cirka 100 000 personer i studien, som pågick mellan 2013–2016.

Vi såg att risken för antidepressiva läkemedelsuttag minskar med upp till cirka 20 % ju mer grönska man har precis runt hemmet, över studieperioden. Det här ligger också i linje med några av våra andra studier som bland annat visar att mer grönyta precis runt bostaden är kopplat till mindre sömnbesvär, säger docenten Cecilia Stenfors, som lett studien, i ett pressmeddelande.

Kunskapen från studien kan användas för att främja folkhälsan, särskilt den psykiska hälsan, och visar hur viktigt grönområden i bostadsmiljöer är. Även om grönområden på större avstånd också är viktiga, menar man att det inte kan ersätta de effekter det får när det är i bostadsmiljön.

Hur mycket natur i form av grönyta som finns i vår omedelbara bostadsmiljö och den plats vi vistas i dagligen har betydelse för vår psykiska hälsa, säger Stenfors.

Grönområden kan också skydda mot andra faktorer som kan påverka ens hälsa, som exempelvis trafikbuller, luftföroreningar och hetta.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!