Motståndet mot Nord Stream 2

publicerad 23 november 2016

Motståndet mot den planerade gasledningen Nord Stream 2 i Östersjön har varit massivt.

En orsak till kritiken är att Nord Stream talat om att företaget planerar att spola gasledningen med ämnet glutaraldehyd, i samband med tryckprovning. Det föreslås vidare att glutaraldehyd släpps ut som restvatten i Östersjön.

Glutaraldehyd misstänks påverka tillväxt hos vattenorganismer och irritera slemhinnor hos människor. Det är också den aktiva substansen i många populära vårtmedel så ämnet hämmar vårtvirus och verkar uttorkande. I Sverige är användning av glutaraldehyd kraftig reglerat och det ställs krav på rening av restvatten.

Kritik har också förts fram i riksdagen av bland annat den moderate riksdagsledamoten Jonas Gjörtler, som i en skriftlig fråga till miljöminister Karolina Skog (MP), har ställt frågan hur hon tänker agera för att förebygga, hantera och minimera miljöpolitiska effekter vid ett eventuellt bygge av Nord Stream 2.

 

 

Artikeln har tidigare publicerats i Miljömagasinet

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!