Miljö

Mångfald ökar med 30 procent vid ekobruk

Olika arter av växter, humlor och bin är de som gynnas mest av ekologiskt Jordbruk. Det visar en stor samlande studie, där fors­karna har tittat på forskning från de senaste 30 åren.

Foto: fotografgruppen.se/CC BY-ND 2.0
Foto: fotografgruppen.se/CC BY-ND 2.0

För många organismgrupper är ekologiskt lantbruk ett av flera redskap för art minska förlus­terna av biologisk mångfald i det industrialiserade jordbruket, menar Jan Bengtsson, SeanTuck och Lindsay Turnbull, forskare från SLU (Sveriges lantbruksu­niversitet) i Uppsala och Oxford, England
De har tittat på närmare 94 jämförande studier om ekolo­giskt lantbruk från de senaste 30 åren och ser att de positiva effekterna inte har förändrats under denna tid. I genomsnitt ger ekologisk odling drygt 30 procent fler arter än i industri­jordbruk. Störst fördel är det för växter och insekter som humlor och bin, för dem var artrikedo­men 50 procent högre

Forskarna såg dock bara en mindre skillnad på mångfalden av markorganismer.

De positiva effekterna var dessutom större i landskap med samman hängande åkrar jämfört med småbrutna mosaikland­skap. De flesta studier har dock gjorts i industrialiserade länder, upptäckte forskarna.

– Det är förvånande att det saknas studier från stora om­råden i tropikerna och från utvecklingsländer, säger Jan Bengtsson. Varför finns inga studier från exempelvis kakao- och bananodlingar där vi vet att man använder stora mängder bekämpningsmedel?

Undersökningen publiceras denna vecka i den ansedda engelska tidskriften Journal of Applied Ecology.

 

Artikeln har tidigare publicerats i Miljömagasinet.

Liknande artiklar:

Eftersom du läser det här…

Nya Dagbladet är Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning. Vi ägs inte av några mediekoncerner eller utländska riskkapitalbolag. Vi styrs inte av industriintressen eller någon politisk korrekthet.

Men att driva fri oberoende media kostar. Med ditt stöd kan vi fortsätta att växa och bli en verkligt utmanande kraft till de gamla mediehusen.

Stöd oss via Swish på 072 722 01 72, PayPal eller via andra alternativ på denna länk.

Tack för ditt stöd!