Mångfald ökar med 30 procent vid ekobruk

publicerad 14 februari 2014

Olika arter av växter, humlor och bin är de som gynnas mest av ekologiskt Jordbruk. Det visar en stor samlande studie, där fors­karna har tittat på forskning från de senaste 30 åren.

För många organismgrupper är ekologiskt lantbruk ett av flera redskap för art minska förlus­terna av biologisk mångfald i det industrialiserade jordbruket, menar Jan Bengtsson, SeanTuck och Lindsay Turnbull, forskare från SLU (Sveriges lantbruksu­niversitet) i Uppsala och Oxford, England

De har tittat på närmare 94 jämförande studier om ekolo­giskt lantbruk från de senaste 30 åren och ser att de positiva effekterna inte har förändrats under denna tid. I genomsnitt ger ekologisk odling drygt 30 procent fler arter än i industri­jordbruk. Störst fördel är det för växter och insekter som humlor och bin, för dem var artrikedo­men 50 procent högre


Annonser:


Forskarna såg dock bara en mindre skillnad på mångfalden av markorganismer.

De positiva effekterna var dessutom större i landskap med samman hängande åkrar jämfört med småbrutna mosaikland­skap. De flesta studier har dock gjorts i industrialiserade länder, upptäckte forskarna.

– Det är förvånande att det saknas studier från stora om­råden i tropikerna och från utvecklingsländer, säger Jan Bengtsson. Varför finns inga studier från exempelvis kakao- och bananodlingar där vi vet att man använder stora mängder bekämpningsmedel?

Undersökningen publiceras denna vecka i den ansedda engelska tidskriften Journal of Applied Ecology.

 

Artikeln har tidigare publicerats i Miljömagasinet.
Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!

Välkommen att diskutera! NyD vill uppmuntra till en saklig och kvalitativ debatt vilken genomsyras av god ton och respekt för andra åsikter. Du är själv juridisk ansvarig för vad du skriver. Läs våra fullständiga kommentarsregler här.