Mångfald ökar med 30 procent vid ekobruk

publicerad 14 februari 2014

Olika arter av växter, humlor och bin är de som gynnas mest av ekologiskt Jordbruk. Det visar en stor samlande studie, där fors­karna har tittat på forskning från de senaste 30 åren.

För många organismgrupper är ekologiskt lantbruk ett av flera redskap för art minska förlus­terna av biologisk mångfald i det industrialiserade jordbruket, menar Jan Bengtsson, SeanTuck och Lindsay Turnbull, forskare från SLU (Sveriges lantbruksu­niversitet) i Uppsala och Oxford, England

De har tittat på närmare 94 jämförande studier om ekolo­giskt lantbruk från de senaste 30 åren och ser att de positiva effekterna inte har förändrats under denna tid.…

 


Liknande artiklar: