Läkemedlens effekter på livet i havet

publicerad 10 augusti 2015
- av Osignerad (ingen signatur)

Läkemedelsrester som når sjöar och hav har en direkt effekt på växter och djur men påverkar också hur arter samverkar, enligt en ny avhandling från Stockholms universitet.

Hanna Oskarsson har studerat hur blåmusslor, små kräftdjur och alger från Östersjön påverkas av de smärtstillande läkemedlen diklofenak och ibuprofen och betablockeraren propranolol.

Läkemedlen togs upp av både växter och djur och påverkade deras fysiologi, exempelvis hur snabbt de andades och hur mycket de åt, säger Hanna Oskarsson i ett pressmeddelande.
Trots att man vet att förekomsten av läkemedel i miljön har ökat är kunskapen om effekterna på ekosystemen begränsad.

Genom att exponera flera arter från samma område samtidigt, kunde jag se att även interaktioner mellan arterna påverkades. Den totala effekten av läkemedel är alltså större än att enskilda arters fysiologi påverkas, säger Hanna Oskarsson.

 

 

Artikeln har tidigare publicerats i Miljömagasinet. 


Liknande artiklar: