Konsumentansvar räcker inte

publicerad 27 december 2013
- av Osignerad (ingen signatur)

Att konsumenten handlar miljömärkt är bra men räcker inte för en mera storskalig förändring till en hållbar livsstil, det har Nordiska rådet kommit fram.

Rådet menar att det krävs strategier från politiskt håll för att minska konsumtionen, stimulera till gemensam användning av produkter och genom att ersätta produkter med tjänster och återanvändning i olika former. Regeringarna måste sätta ramar genom att introducera nya ekonomiska institutioner och affärsmodeller, ändra lagstiftningen och infrastrukturen.

Tidningen Grus & Guld nr 5/2013 citerar Nordiska rådets Förbättra nordiskt beslutsfattande genom att skingra myter om hållbar konsumtion, 2013.
 

Artikeln har tidigare publicerats i Miljömagasinet. 


Liknande artiklar: