hållbar konsumtion


Konsumentansvar räcker inte

MiljöAtt konsumenten handlar miljömärkt är bra men räcker inte för en mera storskalig förändring till en hållbar livsstil, det har Nordiska rådet kommit fram.