Här är klimatforskarnas öppna brev till FN

Läs det öppna brevet adresserat till FN:s generalsekretariat från 500 klimatforskare och akademiker som menar att någon nödsituation inte råder för klimatet.

publicerad 30 september 2019
De populariserade klimatmodeller som getts stor uppmärksamhet i medier har många tillkortakommanden och är inte tillnärmelsevis rimliga att använda som verktyg för politik, skriver man bland annat i deklarationen.

Bakom initiativet står den nederländske professorn i geofysik Guus Berkhout och forskarnätverket Climate Intelligence Foundation. Ingemar Nordin, professor emeritus vid Linköpings universitet, är ambassadörsundertecknare för Sverige vid sidan av 17 andra svenskar som skrivit under deklarationen, däribland Nya Dagbladets krönikör och klimatanalytiker Lars Bern.

Deklarationen är översatt i sin helhet nedan:

 

Ärade ledamöter,

 

Det råder ingen nödsituation för klimatet.

Ett globalt nätverk av mer än 500 kunniga och erfarna forskare på klimat och relaterade områden har äran att adressera er ärade ledamöter den bilagda europeiska klimatdeklarationen, för vilken undertecknarna i detta brev är dess nationella ambassadörer.

De generella cirkulationsmodellerna av klimatet, på vilket internationell politik för närvarande grundas, är olämpliga för sitt syfte. Därför är det både hänsynslöst och vårdslöst att förespråka slöseri med biljoner dollar på basen av resultat från dylika omogna modeller. Nuvarande klimatpolitik underminerar på ett gagnlöst sätt det ekonomiska systemet allvarligt, och sätter liv i fara i länder som nekas tillgång till pålitlig elektrisk energi de kan ha råd med.

Vi ber er att följa riktlinjer för klimatpolitik som baseras på sund vetenskap, realistisk ekonomi och genuin omsorg för de som tar skada av kostsamma men icke nödvändiga försök att åstadkomma lindringseffekter på klimatförändringar.

Vi ber er att lägga till denna deklaration till agendan för den förestående sessionen i New York.

Vi bjuder även in er att samorganisera ett konstruktivt möte mellan forskare i världsklass på båda sidor av klimatdebatten tidigt under 2020. Ett sådant möte vore i linje med de historiskt bevisade principerna för sund vetenskap och naturlig rättvisa – att båda sidor ska ges möjlighet till ett fullt och rättvist hörande. Audiatur et altera pars!

Vänligen låt oss veta era tankar om hur vi kan åstadkomma ett sådant betydelsefullt möte.

Vänligen,
European Climate Declaration:s nationella ambassadörer

 

Professor Guus Berkhout / Nederländerna
Professor Rickard Linzen / USA
Professor Ingemar Nordin / Sverige
Terry Dunleavy / Nya Zeeland
Jim O’Brien / Irland
Viv Forbes / Australien
Professor Alberto Prestininzi / Italien
Professor Jeffrey Foss / Engelska Kanada
Professor Reynald du Berger / Franska Kanada
Professor Benoît Rittaud / Frankrike
Morten Jødal / Norge
Professor Fritz Vahrenholt / Tyskland
Rob Lemeire / Belgien
Monckton of Brenchley / Storbritannien

 


 

 

Det råder ingen klimatkris

Ett globalt nätverk av 500 forskare och akademiker har berett detta angelägna meddelande. Klimatvetenskapen bör vara mindre politisk, medan politiska riktlinjer bör vara mer vetenskapliga. Forskare bör öppet adressera osäkerheterna och överdrifterna i prognoserna för global uppvärmning, medan politiker lidelsefullt bör ta den verkliga nyttan och de antagna kostnaderna i beaktande för anpassning till global uppvärmning, såväl som de faktiska kostnaderna för antagna lindringseffekter.

 

Naturliga såväl som antropogena faktorer orsakar uppvärmning

Det geologiska arkivet påvisar att jordens klimat har varierat så länge planeten har existerat, med naturligt kallare och varmare skiften. Lilla istiden slutade så sent som 1850, och det är därför ingen överraskning att vi nu upplever en period av uppvärmning.

 

Uppvärmningen är betydligt långsammare än förutsagt

Uppvärmningen i världen är mindre än hälften av den ursprungligen förutsagda och mindre en hälften av vad som kan förväntas på basen av antropogen nettopåverkan och strålningsobalanser. Vi är med andra ord långtifrån att förstå klimatförändringar.

 

Riktlinjer för klimatpolitik vilar på bristfälliga modeller

Klimatmodeller har många tillkortakommanden och är inte tillnärmelsevis rimliga att använda som verktyg för politik. Därtill överdriver dessa med största sannolikhet effekten av växthusgaser såsom koldioxid. Dessutom ignorerar de faktum att anrikning av koldioxid i atmosfären har välgörande effekter.

 

Koldioxid är växtföda, grunden för allt liv på jorden

Koldioxid är inte en förorening. Det är essentiellt för allt liv på jorden. Fotosyntesen är en välsignelse. Mer koldioxid är välgörande för naturen och gör jorden mer grön; mer koldioxid i luften har stärkt tillväxten av den globala växtlighetens biomassa. Det är också bra för jordbruk och ökar skördarna världen över.

 

Global uppvärmning har inte ökat naturkatastrofer

Det finns inget statistiskt belägg för att global uppvärmning intensifierat orkaner, översvämningar, torkor och liknande naturkatastrofer, eller gör dem mer frekvent förekommande. Däremot är åtgärder för minskning av koldioxid både skadliga och kostsamma. Till exempel dödar vindkraftverk fåglar och fladdermöss, och palmoljeplantager förstör regnskogarnas biodiversitet.

 

Klimatpolitik måste respektera vetenskapliga och ekonomiska verkligheter

Det råder ingen klimatkris och därför finns det inte skäl till panik eller ängslan. Vi motsäger oss starkt den skadliga och orealistiska noll-netto-politiken för koldioxid som är föreslagen till 2050. Om bättre tillvägagångssätt framkommer har vi gott om tid att reflektera och anpassa oss. Målet med internationell politik bör vara att fortgående tillhandahålla energi till rimligt pris för människor världen över.

 

Källa: Clintel.nl
Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!

Välkommen att diskutera! NyD vill uppmuntra till en saklig och kvalitativ debatt vilken genomsyras av god ton och respekt för andra åsikter. Du är själv juridisk ansvarig för vad du skriver. Läs våra fullständiga kommentarsregler här.